V neděli 4. června přistoupilo v kralupském farním kostele 12 dětí poprvé ke svatému přijímání.
Mši svatou sloužil P. František Masařík za asistence jáhna Dominika Friče, který děti k prvnímu svatému přijímání připravoval.

« z 5 »

Foto: Anička Guthrie (Člověk a Víra)