I letos, stejně jako každý rok, se můžete v ulicích Kralup i okolních obcí potkat s koledníky Tříkrálové sbírky. Skupinky dobrovolníku budou chodit ulicemi, zpívat koledy a přinášet požehnání do vašich domovů. Tříkrálová sbírka je největší veřejná sbírka v naší zemi, v regionu Kralupy nad Vltavou probíhá každý leden už po dobu bezmála 20ti let. Vaše dary budou použity na charitní služby, pomoc seniorům, lidem s postižením nebo rodinám s dětmi v tísni.

V letošním roce budeme koledovat ve dnech 2. – 14. ledna 2021.

Pokud byste si rádi návštěvu koledníků předem domluvili nebo byste měli chuť také koledovat, je to možné domluvit na čísle 724170796 nebo na e-mail centrum@nasefarnost.cz.

Za vstřícnost a veškeré příspěvky předem děkujeme.

Tým Charity Kralupy nad Vltavou.