2. týden adventní

Pondělí 7. prosince
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

Úterý 8. prosince
Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
 • Společenství mládeže on-line od 19.15 hodin.

Středa 9. prosince

 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech – Roráty od 7.00 hodin.
 • Setkání ministrantů on-line od 18.30 hodin.
 • Zrušená akce: Biblická hodina ve Velvarech (do konce roku již biblická hodina nebude)

Čtvrtek 10. prosince

 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech – Roráty od 7.00 hodin.
 • Adorace Nejsvětější svátosti s podáváním eucharistie
  ve farním kostele v Kralupech od 11.30 do 12.00 hodin.
 • Společenství modlitby a sdílení ve Veltrusech od 20.00 hodin – manželé Novákovi.

Pátek 11. prosince

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
  Po mši sv. se koná modlitba adorace.

Sobota 12. prosince

 • Bohoslužba slova ve Chvatěrubech od 16.00 hodin. Pravidelná bohoslužba s nedělní platností, která se koná každou 2. sobotu v měsíci, kromě letních školních prázdnin.
 • Mše svatá v Holubicích od 16.00 hodin. Pravidelná bohoslužba s nedělní platností,
  která se koná každou 2. sobotu v měsíci, kromě letních školních prázdnin.

Neděle 13. prosince
3. neděle adventní / Památka sv. Lucie, panny a mučednice

 • Mše svatá ve Velvarech od 8.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 9.30 hodin.
 • Mše svatá ve Veltrusech od 11.00 hodin.
 • Adorace Nejsvětější svátosti s podáváním eucharistie a možností přistoupit ke svátosti smíření ve farním kostele v Kralupech od 17.00 do 18.00 hodin.

Stále platí, že je nejcennější osobní modlitba, ideálně doma s rodinou.
Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem na našem webu v sekci bohoslužby.


Modlete se také růženec za ukončení pandemie COVID-19. Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí, kterou najdete v příspěvku “VÝZVA K MODLITBĚ RŮŽENCE“.

Všechny akce probíhají dle platných usnesení vlády ČR, a proto může docházet ke změnám.
Aktuálně je limit 30 % kapacity míst k sezení, min. odstup 2 m mezi sedícími v jedné řadě.