Restaurování vitráží v oknech lodě kostela sv. Kateřiny ve Velvarech – I. etapa.

Stručný popis projektu:
Jedná se o I. etapu restaurování barevných vitrážových výplní tří oken v lodi kostela z celkového počtu pěti. V této etapě byly restaurovány nejvíce poškozené vitrážové výplně.
Restaurátorské práce na vitrážových výplních oken lodi kostela sv. Kateřiny spočívaly ve zhotovení pracovního výkresu včetně očíslování výplní, sejmutí kovové výztuhy, fixaci páskou, očištění skel, dořezání skel vhodné barevnosti a struktury, domalování skel s poškozenou sklomalbou vypalovacími nebo reversibilními barvami, vytvoření nové olověné sítě zaletované cínovou pájkou, užití ředěného sklářského tmelu, vyčištění smrkovými pilinami, přiletování úchytů pro kovové výztuhy, čištění kovů od rzi a nátěru kovových prvků kovářskou grafitovou černou barvou. V čase demontáže výplní byly okenní otvory zabezpečeny dočasnou výplní.

Informace o financování:
Celkové výdaje: 166 453,99 Kč
Dotace Středočeského kraje: 81 063,09 Kč
Podíl vlastníka: 85 390,90 Kč

Dotační program:
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek – 2020
Tematické zadání: Obnova kulturních památek
Registrační číslo žádosti: KUL/OKP/040491/2020
Evidenční číslo smlouvy poskytovatele: S-6240/KUL/2020

Projekt je spolufinancován:

Fotodokumentace: