Ve středu 25. listopadu 2020 na den památky sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice, proběhla v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské ve Velvarech mše svatá a po té následovalo požehnání restaurované sochy sv. Kateřiny Alexandrijské.
Mši sloužil a požehnání provedl P. František Masařík za podpory jáhna Václava Šustra. Na závěr promluvil starosta Velvar PhDr. Radim Wolák.

foto: Petr Belica