34. týden v mezidobí, Slavnost Ježíše Krista Krále

Úterý 24. listopadu
Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
 • Společenství mládeže on-line od 19.15 hodin.

Středa 25. listopadu

 • Mše svatá ve Velvarech od 17.30 hodin.
  S požehnáním restaurované sochy sv. Kateřiny Alexandrijské.
  (Ve farním kostele v Kralupech mimořádně mše není.)
 • Zrušené akce: Biblická hodina ve Velvarech a Setkání ministrantů

Čtvrtek 26. listopadu

 • Adorace Nejsvětější svátosti s podáváním eucharistie
  ve farním kostele v Kralupech od 11.30 do 12.00 hodin.
 • Zrušené akce: mše svatá na faře NEBUDE z důvodu epidemie Covid-19.

Pátek 27. listopadu

 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
  Po mši sv. se koná modlitba adorace.

Sobota 28. listopadu

 • Mše svatá v Nelahozevsi od 16.00 hodin ke cti sv. Ondřeje.
  Pravidelná bohoslužba s nedělní platností, která se koná každou 4. sobotu v měsíci, kromě letních školních prázdnin.

Neděle 29. listopadu
1. neděle adventní

V rámci mše svaté proběhne požehnání adventních věnců.

 • Mše svatá ve Velvarech od 8.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 9.30 hodin.
 • Mše svatá ve Veltrusech od 11.00 hodin.
 • Adorace Nejsvětější svátosti s podáváním eucharistie a možností přistoupit ke svátosti smíření ve farním kostele v Kralupech od 17.00 do 18.00 hodin.

Stále platí, že je nejcennější osobní modlitba, ideálně doma s rodinou.
Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení pandemie COVID-19. Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí, kterou najdete v příspěvku “VÝZVA K MODLITBĚ RŮŽENCE“.

Všechny akce probíhají dle platných usnesení vlády ČR, a proto může docházet ke změnám.
Od pondělí 23. 11. 2020 je limit účastníků pro bohoslužby 20 lidí.