„Drazí kralupští farníci,
všechny vás srdečně pozdravuji z Říma!
Přeji příjemný poslech a pokud si na mě občas někdo vzpomenete v modlitbě, budu rád – ve škole je to potřeba.
Požehnaný advent vám všem!“

Václav Ignác Šustr