2. týden adventní


Pondělí 11. prosince

Úterý 12. prosince

 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Středa 13. prosince / Památka sv. Lucie, panny a mučednice

 • 6.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech (roráty)

Čtvrtek 14. prosince / Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

 • 8.15 hodin – Mše svatá ve škole Movere
 • 18.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech

Pátek 15. prosince

 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Sobota 16. prosince

 • 6.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech (roráty)
 • 16.00 hodin – Mše svatá ve Vepřeku

Neděle 17. prosince / 3. neděle adventní

 • 8.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech
 • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 11.00 hodin – Mše svatá ve Veltrusech

Přehled bohoslužeb a aktivit v naší farnosti najdete také ve farním kalendáři.


Farní týdeník ke stažení ve formátu PDF – ZDE


FARNÍ TÝDENÍK Č. 24

2. neděle adventní, 10. prosince 2023


CO NÁS ČEKÁ V TOMTO TÝDNU?

 • Dnes od 16 h v Zeměchách Adventní koncert s výstavou. Vystoupí Hradčanské žesťové kvinteto. Pořádá spolek Hudba staví chrámy.
 • Dnes v 18 h ve Velvarech adventní koncert farnosti.
 • V pondělí pravidelná výuka náboženství dětí předškolního věku a první třídy.
 • V úterý od 16.30 ministrantská schůzka. Sraz v kostele.
 • V úterý po mši svaté (od 18.30) pravidelná výuka náboženství pro dospělé. Probíráme Pentateuch a knihy historické.
 • Ve středu ráno budou od 6.30 roráty. Zvu všechny farníky, včetně rodin s dětmi. Při mši svaté budeme zpívat středeční roráty – můžete si je doma nacvičit (www.boromejky.cz/roraty). Zvláště dětem doporučuji vzít si vlastní lucerničku, která umocní zážitek z této mše svaté. Po mši svaté ranní chvály a možnost se nasnídat na faře.
 • Ve středu pravidelná výuka náboženství.
 • Ve středu od 18 h ve farním kostele v Kralupech varhanní koncert. Koncert připravuje Dům dětí a mládeže.
 • Ve čtvrtek dopoledne program v Kavárně Rígrovka: „Jménem Komunitního centra Mosty Vás srdečně zveme 14.12. od 9:30 na posezení u kávy spojené s přednáškou otce Martina Sklenáře na téma vánoční zvyky a symbolika, které se bude konat v Kavárně Rígrovka“.
 • Ve čtvrtek 14.12.2023 od 19.00 zveme srdečně na faru v Kralupech nad Vltavou na společenství mystagogie. Jde o společenství dospělých, kteří byli v nedávné době pokřtěni a ještě si nejsou zcela jisti v některých církevních otázkách. Přijít můžete ale i vy ostatní, kdo máte zájem s námi toto společenství sdílet anebo prostě nechcete být ve čtvrtek večer sami. Těšíme se na vás! Iva a Michal Žyrkovi.
 • V pátek od 13.45 pravidelná výuka náboženství pro IV. a V. třídu.
 • V pátek od 14.45 příprava dětí na život z eucharistie. Budeme se věnovat tématu modlitby. Prosím, aby děti šly pak i na mši svatou. Vím, že některé chodí na skauta, tak ať přijdou po skautu. Na závěr mše svaté bude totiž další liturgický úkon v rámci přípravy. Zvu všechny věřící k účasti, protože je to příležitost, abychom se za naše děti i takto během roku modlili a svou modlitbou a přítomností je na jejich cestě iniciace provázeli. Jejich duchovní rozvoj je starostí i radostí nás všech, našeho společenství.
 • V pátek od 15.30 pravidelné PDO. Budeme na něm připravovat divadelní scénku, která bude v pátek součástí mše svaté.
 • V pátek od 19 h ve Velvarech – Velvarská záložna bude koncert Hradišťanu. Koncert organizuje Velvarské kulturní.
 • V pátek večer začne po farnosti putovat obrázek Hledání noclehu. Zatím se přihlásilo deset domácností. To je o jednu víc, než potřebných devět. Proto se obracím na farníky, pokud by byl zájem, může se přihlásit ještě osm domácností a po farnosti budou putovat obrázky dva – je třeba ale dnes! V těchto dnech se začnu se zájemci domlouvat na termínech. Děkuji všem, kdo se do akce přihlásili!
 • Tento týden spolčo mládeže pro odvážné! Sraz v 6.30 v kostele na rorátní mši svaté, po mši ranní chvály a poté snídaně na faře. Na snídani jste zváni i vy ostatní, kdo se rorátů zúčastníte a máte čas a chuť být spolu. Pojďme společně prožít tento výjimečný čas! Těšíme se! Žyrkovi.
  Při mši budeme zpívat sobotní roráty – viz www.boromejky.cz/roraty.
 • Příští neděli od 18 h Adventní koncert farnosti v Nelahozevsi.

DALŠÍ INFORMACE


Předvánoční zpovídání

Drazí farníci, je zvykem, že lidé v hojnější míře přistupují před vánočními svátky slavit svátost smíření. Úlohou faráře je dát věřícím ke slavení této svátosti prostor. Přičemž je také vhodné, aby si věřící mezi zpovědníky mohli vybrat (nebyli odkázáni jen na faráře). Proto jsem na pondělí 18. prosince pozval další tři kněze, kteří přijedou zpovídat. Všichni čtyři budeme k dispozici ke slavení svátosti smíření v kostele, a to od 16 do 20 h. Po celou dobu bude v kostele také duchovní program (přesný rozpis vyjde v týdeníku příští týden).
Chtěl bych vás tedy pozvat a požádat, abyste využili ke slavení svátosti smíření zvláště tento pondělní termín. Kdo skutečně nemůže, tak budu po předchozí domluvě schopen vyzpovídat i jindy. Zároveň bych vás chtěl pozvat, abyste si zarezervovali třeba hodinu času a v kostele nějaký čas setrvali – v modlitbě, apod… Tento zpovědní den se tak stane příležitostí i pro jakousi adventní duchovní obnovu farnosti.


Předvánoční zpovídání

Drazí farníci, již několikrát jste se mohli dočíst o existenci sdílené tabulky. V ní je jak kalendář akcí, tak další listy (PDO, příprava na život z eucharistie, společenství mládeže) – některé ještě budou přibývat. Děkuji všem, kteří se již do sdílené tabulky nechali přihlásit. Pokud byste do ní chtěli být nasdíleni, je třeba se mi ozvat a poslat mi mailovou adresu, na které máte google účet. Mám velkou radost, že někteří ji začali využívat nejen tím způsobem, že se tam dočítají informace, ale že do tabulky
a do kalendáře sami zapisují. Mockrát vám děkuji!


Zpřístupnění kostela o Vánocích – hlídání kostela v Kralupech

Drazí farníci. V kostelích je tradičně o Vánocích stavěn betlém, který se těší v každé obci zvláštní pozornosti. Nemálo lidí přichází tyto dny do kostela se svými dětmi a vnoučaty, aby se na betlém podívali. Proto je vhodné jim tuto možnost nabídnout a kostel jim zpřístupnit.
Obracím se tedy na vás s prosbou, abyste se přihlásili k hlídání kostela, a to 25. prosince, 26. prosince, 30. prosince
a 31. prosince, a to vždy od 14 do 18 hodin. Hlídání je rozdělené po půl hodinách (je možné se ale klidně zapsat i na hodinu), takže pro každý den je třeba maximálně 8 lidí k hlídání (celkem nejvíce 32).
Obracím se na vás s prosbou. Prosím, pokuste se každý přihlásit, aby na každého vyšla třeba jen půlhodina po celou dobu (ať nemrzne po celé dny v kostele jen hrstka obětavých). Je to možnost třeba sami přijít do kostela a půl hodiny se zde pomodlit. Je to příležitost, jak se podílet na tom, že i ostatní se mohou třeba setkat s Pánem, jen proto, že byl kostel otevřený a oni, dospělí i malí, mohli v tomto čase přijít k betlému… Přihlásit se můžete přes sdílenou tabulku (je tam list, ve kterém je rozpis hlídání). Pokud nemáte do tabulky přístup, je možné o přístup požádat, nebo mi zavolat a společně se na termínu domluvíme (do tabulky vás zapíši). Stejně tak se můžete obrátit na manžele Žyrkovi. Všem ochotným mockrát děkuji za spolupráci!


SBÍRKA – INFORMACE

Sbírka z neděle 3. prosince: 5736 Kč.
Sbírka byla vykonána na podporu služného kněží.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Finanční dar je možné poslat také na bankovní účet farnosti. Přehled variabilních symbolů pro příspěvky najdete na webu farnosti v sekci kontakty.


R.D. Martin Sklenář, farář
tel.: 728 384 833
e-mail: fara@farnostkralupy.czTexty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení válek a mír v celém světě.

Registrace k zasílání ohlášek na e-mail v sekci newsletter.