Prožijte období adventu společně s námi, dopřejte si chvilku pohody
a zastavení, při poslechu hudby v některém z kostelů naší farnosti.

Využijte další příležitost, po Noci kostelů, kdy se mohou při kulturní akci v kostele potkat
praktikující i nepraktikující katolíci společně s ostatními věřícími i nevěřícími.

Těšíme se na setkání s vámi.


Přehled benefičních adventních koncertů

ve prospěch našich bohoslovců Zdeňka a Petra

3. 12. 2023
od 19.15 h.

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava
Kralupy nad Vltavou

Adventní koncert – 1. neděle adventní
(Období sboru, varhaník Antonín Kachlík, Scherzo clarinetto ze ZUŠ Kralupy)
Program koncertu ZDE

10. 12. 2023
od 18.00 h.

Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské
Velvary

Adventní koncert – 2. neděle adventní
(Období sboru, varhaník Antonín Kachlík)
Program koncertu ZDE

17. 12. 2023
od 18.00 h.

Kostel sv. Ondřeje
Nelahozeves

PRO NEMOC ZRUŠENO
Adventní koncert – 3. neděle adventní
(Scherzo clarinetto ze ZUŠ Kralupy, Petr Benda)


Vstupné na koncerty je dobrovolné a veškeré získané finanční příspěvky budou použity na pomoc potřebným.
Konkrétně budou finanční prostředky použity na pokrytí části nákladů za studium našich dvou bohoslovců z Kralup.Ostatní koncerty a kulturní program:

6. 12. 2023
od 18.00 h.

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava
Kralupy nad Vltavou

Adventní koncert ZUŠ Kralupy nad Vltavou

10. 12. 2023
od 16.00 h.

Kostel Narození sv. Jana Křtitele
Zeměchy

Adventní koncert s výstavou
pořádané spolkem Hudba staví chrámy

13. 12. 2023
od 18.00 h.

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava
Kralupy nad Vltavou

Varhanní koncert
pořádá DDM Kralupy

20. 12. 2023
od 18.00 h.

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava
Kralupy nad Vltavou

J.J. Ryba: Česká mše vánoční
v podání ZUŠ Kralupy nad Vltavou

22. 12. 2023
od 18.30 h.

Kostel Narození sv. Jana Křtitele
Veltrusy

J.J. Ryba: Česká mše vánoční

24. 12. 2023
od 13.00 h.

Kostel Narození sv. Jana Křtitele
Veltrusy

Vánoční koledování

24. 12. 2023
od 14.00 h.

Kostel Narození sv. Jana Křtitele
Zeměchy

Vánoční koledování + Betlémské světlo
pořádané spolkem Hudba staví chrámy

24. 12. 2023
od 14.45 h.

Kostel Narození Panny Marie
Vepřek

Vánoční koledování + Betlémské světloAdvent začíná v římskokatolické církvi v předvečer neděle, která je nejbližší 30. listopadu, a končí 24. prosince odpoledne. Letos advent začíná v předvečer neděle 3. prosince.
Advent je pro křesťany začátkem nového liturgického roku.

Název je odvozený od latinského adventus = příchod. Křesťané se v tomto období připravují na příchod Ježíše o Vánocích, ale pamatují i na jeho druhý příchod na konci časů.

V adventním období jsou vždy čtyři neděle. První je zaměřená na Kristův druhý příchod na konci světa s výzvou, aby byl na něj člověk připraven. Druhá a třetí neděle představuje postavu Jana Křtitele, který vyzývá k obrácení srdce a ohlašuje Kristův příchod. Tématem čtvrté adventní neděle jsou již události, které bezprostředně předcházejí Ježíšovu narození v Betlémě. Pro toto období se rozšířil zvyk zapalovat postupně svíce na adventním věnci, každou adventní neděli o jednu navíc. To může také připomínat blížící se příchod Krista, který je světlem ve tmě. Zelený kruhový věnec také může naznačovat na věčnost a Boha (nemá začátek a konec).

V období adventu se nehrají a nezpívají koledy. Ty patří až do období Vánočního, které začíná 24. prosince večer.


Během adventních koncertů vystoupí:Pěvecké uskupení

Období sboru

sdružuje zpěváky a hudebníky
z Nelahozevsi, Lešan a okolí


varhaník

Antonín Kachlík


soubor

Scherzo clarinetto

Soubor ze ZUŠ Kralupy nad Vltavou
pod vedením Bohuslavy Převrátilové


Kralupská SCHOLA

jejíž většinu tvoří

Šimon Family Band