Prožijte období adventu společně s námi, dopřejte si chvilku pohody
a zastavení, při poslechu hudby v některém z kostelů naší farnosti

Využijte další příležitost, po Noci kostelů, kdy se mohou při kulturní akci v kostele potkat praktikující i nepraktikující katolíci společně s ostatními věřícími i nevěřícími.

Těšíme se na setkání s vámi.


Přehled koncertů

28. 11. 2021
od 18.30 hod.
Farní kostel
Kralupy nad Vltavou
ZRUŠENO
Adventní koncert – 1. neděle adventní
5. 12. 2021
od 17.00 hod.
Kostel Narození sv. Jana Křtitele
Veltrusy
Adventní koncert – 2. neděle adventní
(Období sboru, Vojtěch Hrňák, Bohuslava Převrátilová)
8. 12. 2021
od 18.00 hod.
Farní kostel
Kralupy nad Vltavou
Koncert ZUŠ Kralupy nad Vltavou
11. 12. 2021
od 17.00 hod.
Kostel sv. Petra a Pavla
Chvatěruby
Adventní koncert – předvečer 3. neděle adventní
(Období sboru, Vojtěch Hrňák, Bohuslava Převrátilová)
19. 12. 2021
od 17.00 hod.
Kostel sv. Ondřeje
Nelahozeves
Adventní koncert – 4. neděle adventní
(Období sboru, Vojtěch Hrňák, Bohuslava Převrátilová)
24. 12. 2021
od 15.15 hod.
Farní kostel
Kralupy nad Vltavou
Odpoledne Štědrého dne s místní scholou
(Šimon Family Band)

Termíny a rozsah koncertů se mohou měnit v závislosti na situaci spojené s epidemií COVID 19.
Aktuální informace sledujte na této stránce.


Vstupné na koncerty je dobrovolné a veškeré získané finanční příspěvky budou použity na pomoc potřebným.
Konkrétně budou finanční prostředky použity na pokrytí části nákladů za studium našich dvou bohoslovců z Kralup.


Účast na koncertech je možná při splnění platných opatření stanovených Vládou ČR.
Návštěvník musí doložit RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem starý max. 72 hodin nebo potvrzení o očkování proti onemocnění COVID-19 (od poslední dávky musí být min. 14 dní) nebo laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19 (platí 180 dní od prokázání nákazy).
Všichni účastníci koncertů musí sedět a mít mezi sebou rozestupy 1,5 metru.
Po celou dobu je povinnost mít v kostele ústa a nos zakryté respirátorem nebo chirurgickou rouškou.


Advent začíná v římskokatolické církvi v předvečer neděle, která je nejbližší 30. listopadu, a končí 24. prosince odpoledne. Letos advent začíná v předvečer neděle 28. listopadu.
Advent je pro křesťany začátkem nového liturgického roku.

Název je odvozený od latinského adventus = příchod. Křesťané se v tomto období připravují na příchod Ježíše o Vánocích, ale pamatují i na jeho druhý příchod na konci časů.

V adventním období jsou vždy čtyři neděle. První je zaměřená na Kristův druhý příchod na konci světa s výzvou, aby byl na něj člověk připraven. Druhá a třetí neděle představuje postavu Jana Křtitele, který vyzývá k obrácení srdce a ohlašuje Kristův příchod. Tématem čtvrté adventní neděle jsou již události, které bezprostředně předcházejí Ježíšovu narození v Betlémě. Pro toto období se rozšířil zvyk zapalovat postupně svíce na adventním věnci, každou adventní neděli o jednu navíc. To může také připomínat blížící se příchod Krista, který je světlem ve tmě. Zelený kruhový věnec také může naznačovat na věčnost a Boha (nemá začátek a konec).

V období adventu se nehrají a nezpívají koledy. Ty patří až do období Vánočního, které začíná 24. prosince večer.


Během adventních koncertů vystoupí:varhaník

Vojtěch Hrňák


Pěvecké uskupení

Období sboru

sdružuje zpěváky a hudebníky
z Nelahozevsi, Lešan a okolí


SCHOLA

jejíž většinu tvoří

Šimon Family Band


zobcová flétna, klarinet

Bohuslava Převrátilová