3. týden adventní


Pondělí 18. prosince

 • 15.15 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech nad Vltavou

Úterý 19. prosince

 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech nad Vltavou

Středa 20. prosince

 • 6.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech nad Vltavou (roráty)

Čtvrtek 21. prosince

 • 9.00 hodin – Mše svatá na charitě v Kralupech nad Vltavou

Pátek 22. prosince

 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech nad Vltavou

Sobota 23. prosince

 • 6.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech nad Vltavou (roráty)
 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech nad Vltavou (nedělní)

Neděle 24. prosince / 4. neděle adventní

 • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Neděle 24. prosince / Hod Boží vánoční – vigilie

 • 16.00 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech nad Vltavou
 • 21.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech
 • 24.00 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech nad Vltavou
  od 23.45 bude program na náměstí a odtroubení půlnoci.

Přehled bohoslužeb a aktivit v naší farnosti najdete také ve farním kalendáři.


Farní týdeník ke stažení ve formátu PDF – ZDE


FARNÍ TÝDENÍK Č. 25

3. neděle adventní, 17. prosince 2023


CO NÁS ČEKÁ V TOMTO TÝDNU?

 • Dnes od 18 h měl být v Nelahozevsi třetí adventní koncert farnosti. Z důvodu nemoci se ale konat nebude!
 • V pondělí je pravidelná výuka náboženství dětí předškolního věku a první třídy.
 • V pondělí bude ve farnosti zpovědní den. Protože budu ve farnosti, budu slavit mši sv. veřejně, a to od 15.15. Od 16 do 20 h budou pak v kostele k dispozici čtyři kněží ke slavení svátosti smíření (otec Martin., R.D. Jaroslav Krajl, R.D. Peter Kováč a R.D. Radim Cigánek). Po celou dobu bude v kostele také nějaký duchovní program (viz druhá strana týdeníku). Chtěl bych vás moc pozvat, abyste využili především této příležitosti ke slavení svátosti smíření a abyste v kostele pobyli třeba jednu hodinu a využili programu k adventnímu zastavení, společné modlitbě… Děkuji.
 • V úterý po mši svaté (cca od 18.30) pravidelná výuka náboženství pro dospělé.
 • V úterý od 19 h bude v kavárně Rígrovka setkání pěstounů. Pořádá Komunitní centrum Mosty.
 • Ve středu je uzávěrka lednového čísla farního časopisu. Prosím, pošlete všechny příspěvky včas, buďto manželům Žyrkovým, nebo Magdaleně Čechlovské, nebo přímo mně. Všem přispěvatelům mockrát děkujeme!
 • Ve středu budou roráty. Tentokrát si již snad skutečně troufneme na středeční texty. Všechny zvu srdečně k účasti.
 • Ve středu pravidelná výuka náboženství.
 • Ve středu od 18 h bude ve farním kostele koncert. Zazní tradiční „Rybovka“. Koncert pořádá ZUŠka.
 • Ve středu od 19 h ve Velvarech biblická hodina.
 • Ve čtvrtek od 14.30 bude na faře v Kralupech setkání seniorů. Pokud jsou senioři, kteří by se rádi účastnili, ale problém je pouze v tom, že je nemá kdo odvézt a přivézt, nebojte se na mě obrátit. Rád zprostředkuji, nebo zajistím odvoz. Je to příležitost se společně setkávat, modlit… Byla by tedy škoda, kdyby se někdo neúčastnil jen z důvodu, že se nemá na setkání jak dostat.
 • Ve čtvrtek večer je setkání u Novákových ve Veltrusech. Začátek v 19.30 společnou modlitbou v kostele.
 • V pátek od 13.45 pravidelná výuka náboženství.
 • V pátek od 15.30 pravidelné PDO. Tentokrát vyrazíme společně na stopovačku. Proto je třeba přijít na PDO včas.
 • V pátek po mši svaté bude adorace, ale já nebudu k dispozici ke slavení svátosti smíření. Pojedu do Veltrus.
 • V pátek od 18.30 zazní v kostele ve Veltrusech „Rybovka“. Pořádá místní spolek.
 • V sobotu ráno budou poslední roráty.
 • V sobotu od 10 h bude ve farním kostele brigáda – stavění betléma a stromků a následný úklid. Prosím, přijďte pomoc.
 • Pozor! Příští neděle je 4. nedělí adventní. V doporučení liturgické komise při české biskupské konferenci je mimo jiné vyjádřeno, že „věřící se mají účastnit mše sv. jak o 4. neděli adventní, tak o slavnosti Narození Páně, což je dobré jim vhodným způsobem připomenout“. I z toho důvodu bude ve farnosti nedělní mše svatá již v sobotu v 17.30. V neděli pak bude „jen“ v 9.30 (pro zájemce, kteří nechtějí jít v sobotu). Dopoledne bude pouze jedna mše svatá, protože odpoledne pak budu slavit tři další. Znění doporučení můžete nalézt v dalších informacích.
 • Vánoční pořad bohoslužeb jste mohli nalézt ve Farních listech, nebo jej můžete nalézt na webových stránkách farnosti, nebo si jej můžete ještě vzít v kostele.

DALŠÍ INFORMACE


Pondělní zpovědní a duchovní odpoledne

Jak jsem již výše upozornil, během zpovídání bude v kostele možnost se také zapojit do společné modlitby. Zde je program plánovaných modliteb:

 • 16.00 Modlitba růžence (Marie Sedláčková)
 • 16.45 Adorace s modlitbami a čtením z písma (Petr Belica)
 • 17.30 varhany – adventní písně z kancionálu (Iva Žyrková)
 • 18.00 modlitby s kytarovým doprovodem (Jan Novák)
 • 19.00 DMC – Nešpory (manželé Müllerovi)
 • 19.30 varhany – adventní písně z kancionálu (Iva Žyrková)


Vánoční hlídání kostela

Připomínám možnost se hlásit přes sdílenou tabulku na hlídání kostela 25., 26., 30. a 31. prosince. Děkuji těm, kteří se již přihlásili, ještě jsou tam některá volná místa. Prosím, co nejdříve se tam k hlídání přihlaste. Je možné se zapsat
i nyní po mši svaté ve farním kostele v Kralupech do tabulky na papír (následně hned zaneseme jména do sdílené tabulky, aby nedošlo k duplikování hlídání). Moc vám děkuji za ochotu, nasazení a pomoc.


Sportovní neděle

Na posledních rorátech jsme se s některými farníky (převážně dětmi) domluvili, že bychom se od ledna začali scházet v neděli odpoledne (od 14/15 h) k fotbalu a florbalu (hřiště za plaveckým bazénem). Budu rád, když se připojí ještě další zájemci, abychom vytvořili tým, který se pak může účastnit turnajů s ostatními farnostmi. A také proto, abych si mohl s ostatními zahrát a staral se tak i o zdraví svého těla. Informace najdete vždy ve farním týdeníku.


Doporučení liturgické komise pro 4. neděli adventní 2023

Liturgická komise připravila následující doporučení ke slavení 4. neděle adventní v roce 2023, toto doporučení bylo projednáno v rámci 136. plenárního zasedání ČBK dne 7. července 2023: Letos připadá Štědrý den 24. 12. na 4. neděli adventní. V mnoha farnostech to bude znamenat souběh několika dopoledních nedělních bohoslužeb ze 4. neděle adventní a bohoslužeb z vigilie Narození Páně. Jelikož je neděle základním dnem pro křesťanské shromáždění a věřícím má být dána možnost slavení bohoslužby ze 4. neděle adventní, může být v tomto případě řešením konání bohoslužeb v sobotu večer. Pro všechny svěřené farnosti by pak měl kněz sloužit alespoň jednu mši svatou v neděli dopoledne. Tam, kde tomu nebrání kapacitní důvody kostela, je vhodné zvážit snížení počtu obvyklých nedělních bohoslužeb nebo naopak bohoslužeb štědrovečerních. V případě, že to vyžaduje pastorační situace, může každý kněz tento den výjimečně slavit čtyři mše svaté. Při stanovení vhodného pořadu bohoslužeb 24. prosince je potřeba vzít v úvahu, že:

 • pro odpolední bohoslužby 24. 12. se bere formulář z vigilie Narození Páně
 • věřící se mají účastnit mše sv. jak o 4. neděli adventní, tak o slavnosti Narození Páně, což je dobré jim vhodným způsobem připomenout

SBÍRKA – INFORMACE

Sbírka z neděle 10. prosince: 5405 Kč.
Sbírka byla vykonána na potřeby farnosti.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Finanční dar je možné poslat také na bankovní účet farnosti. Přehled variabilních symbolů pro příspěvky najdete na webu farnosti v sekci kontakty.


R.D. Martin Sklenář, farář
tel.: 728 384 833
e-mail: fara@farnostkralupy.czTexty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení válek a mír v celém světě.

Registrace k zasílání ohlášek na e-mail v sekci newsletter.