Ve čtvrtek 24. června 2021 od 18:30 hodin byla sloužena v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Kralupech nad Vltavou-Zeměchách slavnostní poutní mše svatá s hudebním doprovodem.
Mši svatou sloužil P. František Masařík

Foto: Petr Belica