13. týden v mezidobí

Pondělí 28. června / Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

Úterý 29. června / Slavnost sv. Petra a Pavla

  • Poutní mše svatá ve Chvatěrubech od 17.30 hodin.

Středa 30. června

  • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
  • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.

Čtvrtek 1. července

Pátek 2. července

  • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
  • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
    Po mši sv. se koná adorace.

Sobota 3. července / Svátek sv. Tomáše

Neděle 4. července / 14. neděle v mezidobí / Památka sv. Prokopa

  • Mše svatá ve Velvarech od 8.00 hodin.
  • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 9.30 hodin.
  • Mše svatá ve Veltrusech od 11.00 hodin.

Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem na našem webu v sekci bohoslužby.

Pro ty z vás, kteří máte malé děti a nemáte možnost se dostat na mši svatou, je tu iniciativa jedné maminky z naší farnosti, která se na stránkách viravrodine.wz.cz snaží shromažďovat materiály pro děti (nejen) na každou neděli.

Modlete se také růženec za ukončení pandemie COVID-19. Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí, kterou najdete v příspěvku “VÝZVA K MODLITBĚ RŮŽENCE“.


Všechny akce probíhají dle platných usnesení vlády ČR.
Dodržujte, prosíme, rozestupy alespoň 2 m, s výjimkou členů jedné domácnosti.
Po dobu bohoslužby platí povinnost mít nasazený respirátor, chirurgickou roušku či nanoroušku.