V neděli 27. června 2021 proběhla ve farním kostele v Kralupech 2. primiční mše svatá novokněze Václava Šustra za hudebního doprovodu místní Scholy pod vedením Mgr. Jiřího Šimona.
Po mši svaté bylo udělováno individuální novokněžské požehnání a následně proběhlo setkání na faře, kde jsme se s Václavem rozloučili, neboť od července bude jeho novým působištěm farnost v Praze-Stodůlkách.

Za celou farnost přejeme Václavovi vše dobré a Boží požehnání.

« z 2 »

Foto: Petr Belica