Ve čtvrtek 24. června 2021 zasáhla naši zemi přírodní katastrofa, kdy se přes některé obce prohnalo tornádo a zničilo vše, co mu přišlo do cesty. Nejvíce škod je zaznamenáno na jižní Moravě. Postiženými obcemi tam jsou Moravská Nová Ves, Hrušky, Mikulčice a Lužice. Menší tornádo se pravděpodobně prohnalo i na Lounsku. Bouře značně poničila obec Stebno a Blatno na Podbořansku v okrese Louny. Škodám nebyly uchráněny ani kostely v dotčených obcích.

Hrušky na jižní Moravě (kostel sv. Bartoloměje),
zdroj fota: Deník.cz / Iva Haghofer
Stebno na Podbořansku (kostel sv. Jana Křtitele),
zdroj fota: Deník.cz / Petr Kinšt

Pokud byste chtěli Vy sami za sebe poslat nějaký příspěvek na pomoc lidem postiženým tornádem, níže najdete čísla účtů, kam můžete posílat svoji pomoc:

Město Kryry – příspěvky na obec Stebno na účet č. 1927481/0100 do textové poznámky uveďte STEBNO.
Diecézní charita Brno – veřejná sbírka, do které je možné přispívat libovolnou částkou na účet č. 4211325188/6800, variabilní symbol 2002, nebo formou dárcovské SMS. Na číslo 87 777 lze poslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS DCHB 30, 60 nebo 90 podle částky, kterou chcete přispět.
Český červený kříž – možnost přispět libovolnou částkou na účet č. 333999/2700, variabilní symbol 2101.
Člověk v tísni (SOS Morava) – číslo účtu: 713271329/0300
Diakonie CČE – číslo účtu: 2100691426/2010
Nadace Via – číslo účtu: 200900222/0800 nebo dárcovský portál www.darujme.cz/projekt/1204937

Více o možnostech pomoci potřebným najdete na našem webu zde: www.farnostkralupy.cz/pomoc-potrebnym

Za naši farnost jsme se rozhodli poslat 10.000 Kč na účet Diecézní charity Brno z transparentního účtu farnosti. Tento účet slouží k zasílání příspěvků na „naše“ (adoptované) děti v Indii. Momentálně je na účtu mírný nadbytek, proto jsme se rozhodli pomoci.

Děkujeme, že pomáháte potřebným.