Slavnostní poutní mše svatá s hudebním doprovodem u příležitosti Slavnosti sv. Petra a Pavla.
Bude sloužena v úterý 29. června 2021 od 17:30 hod.
v kostele sv. Petra a Pavla ve Chvatěrubech.

Mši svatou bude sloužit novokněz Václav Šustr.

Hudební doprovod: pěvecké uskupení Období sboru z Nelahozevsi

Všichni jste srdečně zváni.