Václav Šustr přijal z rukou Jeho Eminence Dominika kardinála Duky kněžské svěcení.
Vysvěcen byl v sobotu 19. června 2021 při mši svaté v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě.

« z 3 »

Foto: Samuel Soukup


Katedrála.tv – videozáznam

MŠE SV. S KNĚŽSKÝM SVĚCENÍM
(Publikováno 19. 6. 2021)

Celebroval: 
J.EM. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český
Koncelebrující: 
Mons. Václav Malý, probošt Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze
Mons. Zdenek Wasserbauer, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, pomocný biskup pražský, generální vikář pražské arcidiecéze
Hudba: 
Pražské katedrální žestě – uměl. vedoucí Josef Zámečník
Zpěv: 
Pražský katedrální sbor – řídí Marie Matějková
Sólisté:
Ondřej Holub – zpěv žalmu
Varhany:
Josef Kšica


PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ NOVOKNĚZE VÁCLAVA ŠUSTRA

Po kněžském svěcení sloužil novokněz Václav Šustr svou primiční mši svatou (primici) ve své domovské farnosti. Tou Václavovou je smíchovská, v jejímž farním kostele svatého Václava poděkoval za dar života, víry a povolání. Primice proběhla v neděli 20. června 2021.

« z 2 »

Foto: Samuel Soukup, Petr Belica