12. týden v mezidobí

Pondělí 21. června / Památka sv. Aloise Gonzagy

Úterý 22. června

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
 • Společenství mládeže od 19.15 hodin.

Středa 23. června

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
 • Setkání ministrantů od 18.30 hodin.

Čtvrtek 24. června / Slavnost narození sv. Jana Křtitele

 • Setkání seniorů na faře s modlitbou od 14.30 hodin.
 • Mše svatá v Zeměchách od 18.30 hodin – Slavnost narození sv. Jana Křtitele.
 • Zrušené akce: Adorace Nejsvětější svátosti v Kralupech

Pátek 25. června

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
  Po mši sv. se koná adorace.

Sobota 26. června

 • Mše svatá v Nelahozevsi od 16.00 hodin. Pravidelná bohoslužba s nedělní platností, která se koná každou 4. sobotu v měsíci, kromě letních školních prázdnin.

Neděle 27. června / 13. neděle v mezidobí

 • Mše svatá ve Velvarech od 8.00 hodin.
  Možnost přijmout Novokněžské požehnání.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 9.30 hodin.
  Možnost přijmout Novokněžské požehnání.
 • Setkání s Novoknězem Václavem Šustrem na faře od 10.45 hodin i s občerstvením.
 • Zrušené akce: Mše svatá ve Veltrusech mimořádně nebude

Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem na našem webu v sekci bohoslužby.

Pro ty z vás, kteří máte malé děti a nemáte možnost se dostat na mši svatou, je tu iniciativa jedné maminky z naší farnosti, která se na stránkách viravrodine.wz.cz snaží shromažďovat materiály pro děti (nejen) na každou neděli.

Modlete se také růženec za ukončení pandemie COVID-19. Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí, kterou najdete v příspěvku “VÝZVA K MODLITBĚ RŮŽENCE“.


Všechny akce probíhají dle platných usnesení vlády ČR.
Dodržujte, prosíme, rozestupy alespoň 2 m, s výjimkou členů jedné domácnosti.
Po dobu bohoslužby platí povinnost mít nasazený respirátor, chirurgickou roušku či nanoroušku.