V úterý 8.9.2020 bude od 17:30 hod. sloužena poutní mše svatá na Vepřku (svátek Narození Panny Marie).

V tento den nebude pravidelná večerní mše svatá v kralupském farním kostele.