Změny v období od 22. 8. do 6. 9. 2020.

V sobotu 22. 8. 2020 bude mimořádně mše svatá v kralupském farním kostele od 17:30 hod.

V sobotu 29. 8. 2020 bude v 16:00 hod. mimořádně mše svatá v Zeměchách od 16:00 hod.
(svátek Umučení sv. Jana Křititele).

V sobotu 5. 9. 2020 mimořádně nebude mše svatá v Minicích.

V neděli 6. 9. 2020 bude v 16:00 hod. mimořádně mše svatá v Nelahozevsi
(výročí narození hudebního skladatele Antonína Dvořáka).