Nového jáhna, Václava Ignáce Šustra, vysvětil otec biskup Václav Malý v sobotu 5. září 2020 v katedrále na Pražském hradě.

« z 4 »