Úterý 8. září

  • Změna místa konání mše svaté – Mše svatá nebude ve farním kostele v Kralupech, ale proběhne v kostele Narození Panny Marie ve Vepřku (Nová Ves). Začátek mše svaté je v 17.30 hodin.

Středa 9. září

  • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
  • Biblická hodina – Každou 2. a 4. středu v měsíci od 19.00 hod. bude probíhat biblická hodina ve Velvarech v kulturně vzdělávací centru Kostka (býv. synagoga – ul. Karla Krohna 527).

Čtvrtek 10. září

  • Mše svatá ve Velvarech – Pravidelná mše svatá, která se koná každý 2. čtvrtek v měsíci od 18.00 hodin. Adorace proběhne od 17.30 do 18.00 hodin.

Sobota 12. září

  • Bohoslužba slova ve Chvatěrubech od 16.00 hodin. Pravidelná bohoslužba, která se koná každou 2. sobotu v měsíci, kromě letních školních prázdnin.
  • Mše svatá v Holubicích od 16.00 hodin. Pravidelná bohoslužba, která se koná každou 2. sobotu v měsíci, kromě letních školních prázdnin.

Neděle 13. září

  • Mše svatá ve Velvarech od 8.00 hodin.
  • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 9.30 hodin.
  • Mše svatá ve Veltrusech od 11.00 hodin.
  • Modlitba za město U Štatue v Mikovicích od 17.00 hodin (Morový sloup Panny Marie Bolestné). Pro ty, kteří chtějí jít společně je v 16.30 h. odchod od fary (Chmelova 212).