V pondělí 25. července 2022 od 17:30 hodin byla sloužena v kostele sv. Jakuba Většího v Kralupech nad Vltavou – Minicích slavnostní poutní mše svatá u příležitosti svátku sv. Jakuba.
Mši svatou sloužil P. František Masařík a po mší svaté nechybělo ani drobné občerstvení před kostelem.
Hudební doprovod zajistila rodina Měkotova.

Foto: Petr Belica