19. týden v mezidobí

Pondělí 8. srpna / Památka sv. Dominika, kněze

Úterý 9. srpna / Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučed., patronky Evropy

Středa 10. srpna / Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

  • 6.45 hodin – Ranní chvály ve farním kostele v Kralupech
  • 7.00 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Čtvrtek 11. srpna / Památka sv. Kláry, panny

  • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Pátek 12. srpna

  • 17.00 hodin – Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech
  • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
    Po mši sv. se koná adorace.

Sobota 13. srpna

Neděle 14. srpna / 20. neděle v mezidobí / Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

  • 8.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech
  • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
  • 11.00 hodin – Mše svatá ve Veltrusech

Přehled bohoslužeb a aktivit v naší farnosti najdete také ve farním kalendáři.


Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení války na Ukrajině.

Registrace k zasílání ohlášek na e-mail v sekci newsletter.