18. týden v mezidobí

Pondělí 1. srpna / Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve

Úterý 2. srpna

Středa 3. srpna

 • 6.45 hodin – Ranní chvály ve farním kostele v Kralupech
 • 7.00 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Čtvrtek 4. srpna / Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

 • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Pátek 5. srpna

 • 17.00 hodin – Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech
 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
  Po mši sv. se koná adorace.

Sobota 6. srpna / Svátek Proměnění Páně

 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Neděle 7. srpna / 19. neděle v mezidobí

 • 8.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech
 • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 10.30 hodin – Farní káva na faře

Přehled bohoslužeb a aktivit v naší farnosti najdete také ve farním kalendáři.


Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení války na Ukrajině.

Registrace k zasílání ohlášek na e-mail v sekci newsletter.