3. týden adventní


Pondělí 12. prosince

Úterý 13. prosince / Památka sv. Lucie, panny a mučednice

 • 16.30 hodin – Setkání ministrantů na faře (Chmelova 212)
 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 19.15 hodin – Společenství mládeže ve Veltrusech

Středa 14. prosince / Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

 • 6.45 hodin – Ranní chvály ve farním kostele v Kralupech
 • 7.00 hodin – Roráty – mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Čtvrtek 15. prosince

 • 6.45 hodin – Ranní chvály ve farním kostele v Kralupech
 • 7.00 hodin – Roráty – mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 14.30 hodin – Setkání seniorů na faře v Kralupech
 • 20.00 hodin – Společenství modlitby a sdílení ve Veltrusech (19.30 modlitba v kostele)

Pátek 16. prosince

 • 16.00 hodin – Možnost přistoupit ke svátosti smíření
 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
  Po mši svaté se koná adorace s možností přistoupit ke svátosti smíření.

Sobota 17. prosince

 • 9.00 hodin – brigáda na úklid kostela a pomoc při stavbě betléma
  Dobrovolníci, kteří chtějí pomoci, mohou dorazit přímo do kostela. Děkujeme
 • 16.00 hodin – Mše svatá ve Vepřku. Pravidelná bohoslužba s nedělní platností, která se koná každou 3. sobotu v měsíci, kromě letních školních prázdnin.

Neděle 18. prosince / 4. neděle adventní

 • 8.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech
 • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 11.00 hodin – Mše svatá ve Veltrusech
 • 16.30 hodin – Adventní duchovní obnova na faře v Kralupech
  Na závěr cca od 18:00 hodin krátká adorace ve farním kostele.
 • 18.00 hodin – Adventní koncert ve Velvarech (Období sboru, Velvarský pěvec. spolek)

Přehled bohoslužeb a aktivit v naší farnosti najdete také ve farním kalendáři.


Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení války na Ukrajině.

Registrace k zasílání ohlášek na e-mail v sekci newsletter.