V neděli 18. 12. 2022 od 16.30 hod. proběhne na faře krátká duchovní obnova pod vedením jáhna Dominika Friče.
Může to být příležitost se před Vánocemi zastavit a ztišit před Pánem, na kterého čekáme.
Na programu budou dvě promluvy, modlitba růžence a na závěr pro zájemce cca od 18:00 krátká adorace v kostele.

Všichni jste srdečně zváni!