3. týden adventní

Pondělí 13. prosince / Památka sv. Lucie, panny a mučednice

Úterý 14. prosince / Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
 • Společenství mládeže od 19.15 hodin.

Středa 15. prosince

 • Ranní chvály ve farním kostele v Kralupech od 6.45 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 7.00 hodin.

Čtvrtek 16. prosince

 • Mše svatá v kralupské Charitě v Sokolské ulici od 9.00 hodin.
 • Společenství modlitby a sdílení ve Veltrusech od 20.00 hodin.

Pátek 17. prosince

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
  Po mši sv. se koná adorace.

Sobota 18. prosince

 • Příprava na Vánoce a stavba betléma ve farním kostele v Kralupech od 10.00 hodin.
  (Dobrovolníci, kteří chtějí pomoci, mohou dorazit přímo do kostela. Děkujeme.)
 • Mše svatá ve Vepřku od 16.00 hodin. Pravidelná bohoslužba s nedělní platností, která se koná každou 3. sobotu v měsíci, kromě letních školních prázdnin.

Neděle 19. prosince / 4. neděle adventní

 • Mše svatá ve Velvarech od 8.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 9.30 hodin.
 • Mše svatá ve Veltrusech od 11.00 hodin.
 • Modlitba růžence + adorace ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
  Možnost přistoupit ke svátosti smíření.
 • Adventní koncert v Nelahozevsi od 17.00 hodin. Více na stránce ADVENT.

Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení pandemie COVID-19. Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí, kterou najdete v příspěvku “VÝZVA K MODLITBĚ RŮŽENCE“.


Všechny akce probíhají dle platných usnesení vlády ČR.
Dodržujte, prosíme, rozestupy alespoň 1,5 m, s výjimkou členů jedné domácnosti.
Uvnitř kostela mějte, prosíme, nasazený respirátor, chirurgickou roušku či nanoroušku.
Více o aktuálních opatřeních najdete ZDE.