3. týden v mezidobí


Pondělí 22. ledna

Úterý 23. ledna

Středa 24. ledna / Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

Čtvrtek 25. ledna / Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

Pátek 26. ledna / Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

 • 17.30 hodin – Mše svatá v Kralupech nad Vltavou

Sobota 27. ledna

Neděle 28. ledna / 4. neděle v mezidobí

 • 8.00 hodin – Mše ve Velvarech
 • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 11.00 hodin – Mše svatá ve Veltrusech

Přehled bohoslužeb a aktivit v naší farnosti najdete také ve farním kalendáři.


Farní týdeník ke stažení ve formátu PDF – ZDE


FARNÍ TÝDENÍK Č. 4

3. neděle v mezidobí, 21. ledna 2024


CO NÁS ČEKÁ V TOMTO TÝDNU?

 • V tomto týdnu jsem na dovolené. V případě naléhavé potřeby služby kněze se můžete obracet na R.D. Petera Kováče, administrátora ve farnosti Neratovice – 736 185 154
 • Dnes od 18.30 na faře setkání mládeže.
 • V pondělí pravidelná výuka náboženství dětí předškolního věku a první třídy.
 • V úterý od 10 h pořádá Komunitní centrum Mosty v kavárně Rígrovka setkání pěstounů.
 • V úterý se z důvodu mé dovolené nekoná ani ministrantská schůzka, ani náboženství pro dospělé.
 • Ve středu se nekoná výuka náboženství dětí, které učí otec Martin. Náboženství s Ivou Žyrkovou, pro skupinu VIII. a IX. třídy se koná v pravidelný čas.
 • Ve čtvrtek od 14.30 na faře setkání seniorů. Více u pana Josefa Tobiáše.
 • Ve čtvrtek od 19:30 společenství modlitby a sdílení ve Veltrusech v kostele a následně u Nováků.
 • V pátek od 15.30 bude pravidelné PDO. Děti se sejdou na faře a pod vedením Simony Hrňákové a Kláry Palasové budou vytvářet hromničky. Materiál je pořízený. Hromničky budou děti zdobit pro naše seniory. Proto zvu děti k hojné účasti, aby se ozdobilo co nejvíce svíček-hromniček.
 • V pátek od 17.30 bude mše svatá. Hlavním celebrantem bude R.D. Ludvík Pfeifer, kněz na odpočinku ve Staré Boleslavi. Po mši svaté bude také adorace a otec Ludvík bude k dispozici ke slavení svátosti smíření.
 • V sobotu je možné vyrazit společně do Krušných hor na běžky. Zveme vás na celodenní výlet na běžkách do Krušných hor. Informace u Jana Nováka tel. 776272685.

DALŠÍ INFORMACE


Farní kaple a další místnosti

Ve čtvrtek večer mi přišlo vyjádření R.D. Radka Tichého, člena liturgické komise. Jak biskup, tak liturgická komise souhlasí se zřízením farní kaple zasvěcené sv. Ritě z Cascie i s návrhem, jak bude vypadat. Proto se v nejbližších dnech znovu pustíme do jejího budování. Začne se dělat osvětlení, vymaluje se stěna a bude se dělat svatostánek. Rovněž se pořídí oltář. Znovu připomínám, že je možné podpořit budování farní kaple i finančně a to jak buď přímo otci Martinovi, nebo poslat peníze na účet a napsat, že je to na kapli.
Rovněž se začalo s opravou místnosti, kde dříve pracoval Michal Žyrek. Ta se stane učebnou pro náboženství. Třetí místnost se stane klubovnou – v tomto týdnu se tam začnou instalovat první herní prvky – terč, televize… I zde je nadále možné podpořit finančně koupi herních prvků. Všem dosavadním dárcům mockrát děkuji!


SBÍRKA – INFORMACE

Sbírka z neděle 14. ledna: 5 050 Kč.
Sbírka byla vykonána na potřeby farnosti.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Finanční dar je možné poslat také na bankovní účet farnosti. Přehled variabilních symbolů pro příspěvky najdete na webu farnosti v sekci kontakty.


R.D. Martin Sklenář, farář
tel.: 728 384 833
e-mail: fara@farnostkralupy.czTexty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení válek a mír v celém světě.

Registrace k zasílání ohlášek na e-mail v sekci newsletter.