2. týden v mezidobí


Pondělí 15. ledna

Úterý 16. ledna

 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Středa 17. ledna / Památka sv. Antonína, opata

 • 7.00 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Čtvrtek 18. ledna / Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

 • 9.00 hodin – Mše svatá v kralupské Charitě v Sokolské ulici

Pátek 19. ledna

 • 17.30 hodin – Mše svatá v Kralupech nad Vltavou

Sobota 20. ledna

 • 11.00 hodin – Mše svatá v Kralupech nad Vltavou
 • 16.00 hodin – Mše svatá na Vepřku

Neděle 21. ledna / 3. neděle v mezidobí / neděle Božího slova

 • 8.00 hodin – Mše ve Velvarech
 • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 11.00 hodin – Mše svatá ve Veltrusech

Přehled bohoslužeb a aktivit v naší farnosti najdete také ve farním kalendáři.


Farní týdeník ke stažení ve formátu PDF – ZDE


FARNÍ TÝDENÍK Č. 3

2. neděle v mezidobí, 14. ledna 2024


CO NÁS ČEKÁ V TOMTO TÝDNU?

 • Dnes jsme plánovali jít poprvé na fotbal. Dochází ale ke změně. Využijeme toho, že jsou zamrzlé rybníky a půjdeme bruslit. Kdo se chce připojit, tak budeme od 13.30 na rybníku v Zeměchách. Hokejky si můžete vzít s sebou.
 • V pondělí pravidelná výuka náboženství dětí předškolního věku a první třídy.
 • V pondělí od 17 h bude brigáda na úklid stromků. Tímto se omlouváme všem, že výzdoba nebude až do 2.2. jako obvykle a zároveň se omlouváme, že je vyhlášena takto na poslední chvíli. Je to z důvodu stavění lešení na další etapu čištění figurálních vitráží v presbytáři. Tuto informaci jsme bohužel neměli dříve. Prosím, kdo můžete, přijďte nám pomoci! Děkujeme, Žyrkovi.
 • V úterý se koná od 10 h ve farnosti pravidelná vikariátní konference.
 • V úterý po mši svaté bude pravidelná výuka náboženství pro dospělé. Probíráme Pentateuch a knihy historické.
 • Ve středu pravidelná výuka náboženství dětí.
 • Ve středu od 19 h ve Velvarech biblická hodina.
 • Ve čtvrtek od 18 h pořádá komunitní centrum Mosty v kavárně Rígrovka přednášku na téma: Jak plánovat svatbu krok po kroku.
 • Ve čtvrtek od 18:30 bude schůzka společenství mystagogie. Zveme všechny, kdo se chtějí zúčastnit, třeba se něco nového dozvědět nebo s námi sdílet své poznatky a zkušenosti! Těšíme se na vás na faře! Žyrkovi
 • Od 18. ledna do 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů. Prosím, vyprošujte v tomto týdnu zvlášť ve svých modlitbách u našeho Pána jednotu církve. Nejen napříč různými křesťanskými denominacemi, ale také jednotu v katolické církvi, v naší farnosti…
 • V pátek od 13.45 pravidelná výuka náboženství IV. a V. třídy.
 • V pátek od 14.45 bude příprava na život z eucharistie. Pozor, setkání se posouvá, protože následující týden bude otec Martin na dovolené!
 • V pátek od 15.30 pravidelné PDO. Po společné hře budeme připravovat divadelní scénku, kterou zahrajeme při mši svaté. Všechny děti zvu srdečně na PDO. Kdo se nebude chtít účastnit divadelního představení (nacvičovat ho), může si hrát deskové hry. Rovněž, některé děti mi říkaly, že na PDO nechodí, aby nenastydly. Pokud je toto jediný důvod, tak je možné ho řešit – že nebudou chodit na hru ven, nebo vymyslíme nějaké hry uvnitř.
 • V pátek při mši svaté budou děti hrát divadelní scénku. V závěru mše svaté bude také další liturgický úkon pro děti připravující se na život z eucharistie. Tentokrát zakončíme téma vztahující se k hříchu.
 • V pátek 19. ledna pořádá komunitní centrum Mosty v kavárně Rígrovka od 18 h akci – Matěj s kytarou.
 • V sobotu bude ve farním kostele od 11 h pohřeb – obřad s urnou. Mše svaté se mohou účastnit i ostatní farníci. Mše svatá ve Vepřeku je plánována s otazníkem a to z důvodu, že se mi několikrát stalo, že jsem tam přijel a nebyl tam nikdo z věřících. Pokud tam tedy nebude nikdo, kdo bude vyžadovat mši svatou, pomodlíme se tam společně DMC – nešpory.
 • V sobotu od 9.30 je dětský karneval. Koná se v Neratovicích, v prostorách bývalé Jistoty u Církve bratrské. Zvu všechny rodiny s dětmi k účasti a vytváření společenství napříč naším vikariátem.
 • V sobotu 20.1.2024 se uskuteční ples farnosti Neratovice. Všichni kralupští farníci jsou též srdečně zváni! Je to příležitost k vzájemnému poznání v neformálním prostředí. Je zde myšlenka pro příští rok uskutečnit tento ples jako ples společný obou farností. Pojďme to letos společně vyzkoušet! Ples se koná ve Zloníně, v restauraci Zlonínský dvůr (cca 18 km od Kralup) od 19:30. Pokud byste měli zájem na ples jít, prosím, kontaktujte manžele Žyrkovy kvůli vstupenkám (739588244 nebo michal.zyrek@farnostkralupy.cz) – 300 Kč pro pracující, 200 Kč pro studenty a seniory. Už teď se moc těšíme, že se tam uvidíme a prožijeme společný zábavný večer!
 • Příští neděle je nedělí Božího slova. V rámci liturgie se koná běžná sbírka, ale bude také možné přispět v rámci mimořádné sbírky na podporu biblických děl. Při této mši svaté se také uděluje požehnání mimořádným služebníkům Božího slova, tedy těm, kdo čtou při bohoslužbách. Děkuji všem, kdo dorazili minulý čtvrtek na setkání – z počtu a zájmu účastníků jsem měl nesmírnou radost!

DALŠÍ INFORMACE


Plány pro děti a rodiny

Drazí farníci, nabízel jsem několik akcí pro děti, ale zatím o ně nebyl zájem. Přicházím s další nabídkou a píši ji dostatečně dopředu, aby si případní zájemci mohli udělat čas.
V první řadě bych chtěl pozvat děti v pátek 2. února (pololetní prázdniny). Vyrazíme společně do Prahy na bruslení
a následně do Aquaparku Šutka. Je to mé pozvání, to znamená, že cestu, vstupy a oběd v restauraci (na Šutce) platím já. Dále bych chtěl již v tuto dobu pozvat děti na společně prožité velikonoční Triduum. Začneme ve středu večer Pesachovou večeří. Od té chvíle je možné společně pobývat na faře (při větším zájmu bych asi řešil školu Movere). Ve čtvrtek pojedeme do pražské katedrály na Missu chrismatis, během dní se pak budeme účastnit jednotlivých obřadů. S dětmi budeme moci nacvičit zapojení do liturgie (i děvčata).
A poslední věc se týká letních prázdnin. S lidmi z českobrodské farnosti jezdím pravidelně na týden k nám na chalupu (Nové Město nad Metují). Plánuji vyrazit i letos, a to v termínu od 19. do 24. srpna. Budu rád, když se někteří farníci z Kralup připojí (ať už jen děti, nebo děti s dospělými). Pokud by byl větší zájem, mohu domluvit „vlastní turnus“. To bychom pak jeli na chaloupku asi poslední týden v srpnu, tedy od 26. do 31. srpna. Prosím, dejte mi předběžně vědět, zda by byl o to zájem.


Slavení Popeleční středy

Drazí farníci, máme ještě zhruba měsíc do Popeleční středy, ale přesto bych některé informace zmínil již nyní. V první řadě se na vás obracím s možností, abyste do neděle 11. února přinesli do kostela požehnané ratolesti z loňských Velikonoc. Po neděli je spálíme a vytvoříme tak popelec, kterým budeme na začátku postní doby značeni.
Popelec se uděluje na Popeleční středu – to je den k tomu určený. Ano, český misál připouští variantu, že se může udílet i při nedělních bohoslužbách o první neděli postní, ale to je pro účely, kdy kněz nemůže, třeba z důvodu velkého počtu farností, které spravuje, slavit Popeleční středu ve všech farnostech (tedy nikoli jako druhá nabídka pro věřící). Vyjadřuji tedy, že popelec se ve farnosti bude udílet při bohoslužbě pouze na Popeleční středu! Mše svatá bude v 17.30. Pokud by většímu počtu (třeba deseti lidem) vyhovovalo, aby mše svatá byla až od 18 h, aby se jí mohli účastnit, dejte mi, prosím, vědět.
Na postní dobu se budeme moci také připravit dalším zpovědním dnem, a to v úterý 13. února, kdy bude otec Martin po většinu dne k dispozici ke slavení svátosti smíření v kostele – bude možné si znovu rezervovat čas.
A poslední informace, postní dobu využijeme také ke sjednocení liturgických postojů v naší farnosti. Věnujte pozornost liturgickému okénku v lednovém čísle Farních listů a v únorovém čísle otisknutí staršího rozhodnutí otce arcibiskupa Jana Graubnera. Podle něj se většinově zařídíme.


SBÍRKA – INFORMACE

Sbírka z neděle 7. ledna: 5 563 Kč.
Sbírka byla vykonána na potřeby farnosti.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Finanční dar je možné poslat také na bankovní účet farnosti. Přehled variabilních symbolů pro příspěvky najdete na webu farnosti v sekci kontakty.


R.D. Martin Sklenář, farář
tel.: 728 384 833
e-mail: fara@farnostkralupy.czTexty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení válek a mír v celém světě.

Registrace k zasílání ohlášek na e-mail v sekci newsletter.