4. týden v mezidobí


Pondělí 29. ledna

Úterý 30. ledna

 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Středa 31. ledna / Památka sv. Jana Boska, kněze

 • 7.00 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Čtvrtek 1. února

 • 8.15 hodin – Mše svatá ve škole Movere
 • 18.00 hodin – Mše svatá v Chržíně

Pátek 2. února / Svátek Uvedení Páně do chrámu

 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Sobota 3. února

 • 16.00 hodin – Mše svatá v Minicích

Neděle 4. února / 5. neděle v mezidobí

 • 8.00 hodin – Mše ve Velvarech
 • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Přehled bohoslužeb a aktivit v naší farnosti najdete také ve farním kalendáři.


Farní týdeník ke stažení ve formátu PDF – ZDE


FARNÍ TÝDENÍK Č. 5

4. neděle v mezidobí, 28. ledna 2024


CO NÁS ČEKÁ V TOMTO TÝDNU?

 • Dnes od 18.30 na faře setkání mládeže.
 • V pondělí pravidelná výuka náboženství dětí předškolního věku a první třídy.
 • V úterý přede mší svatou se od 17 h modlíme růženec.
 • V úterý po mši svaté náboženství pro dospělé.
 • Ve středu před ranní mší svatou se v 6.45 modlíme ranní chvály.
 • Ve středu pravidelná výuka náboženství dětí.
 • Ve čtvrtek od 19:30 společenství modlitby a sdílení ve Veltrusech v kostele a následně u Nováků.
 • V pátek mají děti pololetní prázdniny. Vyrazím s nimi do Prahy na bruslení a do aquaparku na Šutce. Sraz na faře v 8.45. Pojedeme do Prahy, kde půjdeme na bruslení, pak na oběd a následně do Aquaparku. Pokud by bylo špatné počasí (pršelo), tak půjdeme pouze do bazénu. Po návratu bude možné setrvat na faře a jít společně na mši sv. (byl bych rád, aby děti, které se mnou pojedou do Prahy, byly i na mši sv. Vnímám to jako přirozenou součást společně prožitého dne).
  Z důvodu tohoto výletu nebude adorace přede mší svatou a ani nebudu přede mší svatou k dispozici ke slavení svátosti smíření. Po mši svaté bude pouze adorace, při které se pomodlíme litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a zásvětnou modlitbu.
 • V pátek slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu. Mše svatá bude začínat na náměstí před kostelem, žehnáním hromniček. A pak se přesuneme v průvodu do kostela, kde bude pokračovat slavení mše svaté z tohoto svátku.
 • V pátek po mši svaté je setkání žen. Je třeba se domluvit, kde se sejdou ženy a muži konající Exodus.
 • V sobotu je nezávazná památka sv. Blažeje. Po mši svaté v Minicích budu udělovat zájemcům tradiční svatoblažejské požehnání.
 • Příští neděli je první neděle v měsíci. Po mši svaté tedy bude na faře farní kafé. Všechny zvu srdečně k účasti. Zvu i děti. Mohou sestoupit do klubovny a zde si při čekání na rodiče zahrát některé hry (deskové hry, šipky…).

DALŠÍ INFORMACE


Opravy ve farnosti – finance

Začínáme pracovat s finančních rozpočtem na tento rok. Snažím se sejít s ERF, abychom o věcech diskutovali. Přesto si již nyní dovolím napsat pár slov. Osobně jsem zastáncem toho, že když někdo nabízí farnosti peníze na opravu (dotace, obec…), že bychom této příležitosti měli využít. Většinou je ale třeba, aby i farnost se finančně spolupodílela. Možností, jak dosáhnout na příspěvky, se pro příští rok jeví dostatek (k tomu bych rád navíc zafinancoval určité opravy ve farním kostele – ozvučení, osvětlení…, na což dotace nejsou). Obracím se tedy na vás nejen s prosbou, jestli nechcete/nemůžete některé opravy finančně podpořit, ale asi především s žádostí, abyste se nebáli oslovit i lidi ve svém okolí, případně firmy, zda by mohly poskytnou nějaký dar, pomoci s opravami našich kostelů. Případně mě informovat, že na dané místo bych se mohl s žádostí obrátit já. Každá pomoc a každý dar se počítá! Z toho je odvislé, o které dotace požádáme, které přijmeme a do jakých oprav se pustíme. Všem dosavadním dárcům mockrát děkuji a Pán Bůh zaplať!


R.D. Martin Sklenář, farář
tel.: 728 384 833
e-mail: fara@farnostkralupy.czTexty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení válek a mír v celém světě.

Registrace k zasílání ohlášek na e-mail v sekci newsletter.