22. týden v mezidobí


Pondělí 4. září

 • 10.15 hodin – Mše svatá ve škole MOVERE v Kralupech

Úterý 5. září

 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Středa 6. srpna

 • 7.00 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Čtvrtek 7. srpna

 • 18.00 hodin – Mše svatá v Chržíně

Pátek 8. září / Svátek Narození Panny Marie

 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
  Po mši svaté se koná adorace s možností přistoupit ke svátosti smíření.

Sobota 9. září

 • 16.00 hodin – Mše svatá ve Chvatěrubech

Neděle 10. září / 23. neděle v mezidobí

 • 8.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech
 • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 11.00 hodin – Mše svatá ve Veltrusech

Přehled bohoslužeb a aktivit v naší farnosti najdete také ve farním kalendáři.


Farní týdeník ke stažení ve formátu PDF – ZDE


FARNÍ TÝDENÍK Č. 10

22. neděle v mezidobí, 3. září 2023


CO NÁS ČEKÁ V TOMTO TÝDNU?

 • Chtěl bych vás pozvat v 17 h do kostela na společnou modlitbu nešpor a následnou krátkou vedenou adoraci se svátostným požehnáním. Je to příležitost, jak zakončit společně neděli.
 • Dnes od 18 h na faře setkání ohledně výuky náboženství dětí a ohledně společenství. Zvu všechny rodiče k účasti, abychom se mohli o těchto tématech společně pobavit a potřebné domluvit.
 • V pondělí vstoupíme do nového školního a pastoračního roku. Mše svatá bude v 10.15 ve škole Movere (R.D. Jan Balík). Přijít mohou i děti, které do této školy nechodí. Vezměte s sebou školní tašky a potřeby, při mši svaté je požehnáme. Po mši svaté budou moci jít děti na faru, kde bude pro ně připraven oběd (pizza). V půl jedné vyrazíme na vlak a pojedeme do Zákolan, odkud se vydáme pěšky na Budeč. Zde si zahrajeme nějaké hry, požádáme o přímluvu sv. Václava a v odpoledních hodinách se vrátíme zpět do Kralup (plánovaný příjezd v 17.35). Zvu všechny děti a studenty na tento výlet, abychom si zpestřili první školní den a nový školní rok začali společně.
  Zájemci mi mohou dát vědět (není nutné se dopředu hlásit). Byl bych rád, kdyby se našel i někdo z dospělých, kdo by s námi vyrazil. Zatím nevím, jak to ve farnosti funguje, může se mi tedy přihlásit někdo, kdo by to zvažoval? Děkuji.
 • V úterý navštívím Alzheimer centrum a také staré a nemocné farníky. Zároveň mám ale od 9.30 pohřeb, takže prosím o shovívavost.
 • V úterý se přede mší svatou pomodlíme modlitbu růžence.
 • V úterý po mši svaté (od 18.30) bude na faře setkání ohledně náboženství pro dospělé. Domluvíme zde jak formu, tak způsob výuky. Jak jsem již představoval dříve, bude více možností, jak se ve víře vzdělávat. Prosím, zamyslete se nad tím, kterou z nich můžete využít. Vzdělávat se ve víře je důležité pro náš rozvoj ve víře a poznávání Pána. To vše nás disponuje k tomu, abychom rostli ve vztahu s Ním.
 • Ve čtvrtek bude večerní mše svatá podle pravidelného rozpisu v Chržíně. Při mši svaté se pomodlíme DMC – nešpory.
 • V pátek po mši svaté bude zhruba půl hodinová adorace.
 • V sobotu 9. září se v Louňovicích uskuteční diecézní setkání ministrantů. Program bude následující: 9.30 – sraz v kostele v Louňovicích, kde bude nácvik na mši svatou; 10.00 – mše svatá, krátká tichá adorace před Nejsvětější Svátostí, novokněžské požehnání; 11.15 – katecheze na faře; 12:15 – oběd; cca 13.00 – fotbal (v případě nepříznivého počasí hra na faře); 15.30 – zakončení na faře. S sebou: 100 Kč (příspěvek na oběd), ministrantské oblečení, věci na fotbal (bude se hrát na umělém povrchu, takže sálovky nebo boty bez špuntů). Přihlašovat se lze u mě do čtvrtka 7. září (kvůli počtu obědů). R.D. Lukáš Okurka.
 • V sobotu večer ve 20 h vás zvu na společnou modlitbu nešpor. Je to příležitost, jak společně vstoupit do nedělního slavení. Pokud by přišli zpěváci, mohou být nešpory i zpívané.

DALŠÍ INFORMACE


Přihlášky do katechetického kurzu

Znovu se na vás, bratři a sestry, obracím s prosbou, zda by se našli farníci, kteří by chtěli z dlouhodobého hlediska pomáhat s katechezí ve farnosti. Pro to, aby člověk dostal kanonickou misi, byla mu tato služba umožněna, je většinově třeba, aby měl vystudovanou katolickou teologii, nebo absolvoval katechetický kurz. Ten trvá dva roky a přihlášky pro další cyklus je třeba podat do 17. září. Více informací o kurzu, o jeho průběhu, obsahu výuky, termínech, apod. můžete nalézt na stránkách: www.czv.ktf.cuni.cz/CZVKTF-258.html
Cena kurzu je 3500 Kč za rok. V případě zájmu rád kurz proplatím, nebo jinak finančně podpořím. Moc by mi, a věřím, že i celé farnosti, a v neposlední řadě také danému studentovi prospělo, kdyby se více farníků do této formace přihlásilo a s katechezí ve farnosti pak pomáhali.
Pokud zvažujete, nebo máte zájem, nebojte se na mě obrátit, případně si se mnou o tom i popovídat.


CO NÁS ČEKÁ VÝHLEDOVĚ?

VŠE MŮŽETE NALÉZT TAKÉ VE SDÍLENÉM KALENDÁŘI – SAMI TAM MŮŽETE DOPISOVAT.

 • Od 10. září se ve farnosti rozjedou základní pravidelné pastorační aktivity. Především tedy výuky náboženství dětí a dospělých. Vše bude zmiňováno ve farním týdeníku.
 • Rádi bychom vás pozvali na první poprázdninové čtvrteční setkání 14. září u nás ve Veltrusech. To už bychom měli být všichni doma. Začneme jako obvykle modlitbou v kostele od 19:30 a od cca 20:00 budeme pokračovat u nás doma. Pokud to uznáte za vhodné, dejte o čtvrtečních setkáních vědět případným dalším zájemcům. Těšíme se, Jan a Karolína Novákovi.
 • V sobotu 23. září je plánována pouť do pražské katedrály. Domlouvalo se to na vikariátní konferenci před prázdninami, tedy před mým příchodem. Zatím nemám bližší informace, až se bude akce blížit, tak informace poskytnu.
 • V neděli 24. září bude při mších svatých vykonána účelová sbírka na církevní školství.
 • Ve čtvrtek 28. září slavíme slavnost sv. Václava. Je možné vyrazit 27. září večer na společnou pěší pouť. Ve Staré Boleslavi je hlavní poutní mše svatá v 10 h. Ve čtvrtek večer pak také oslavíme společně poutní slavnost našeho farního kostela.
 • Pro velký úspěch jarního vandru bych rád na podzim zopakoval vandr opět v krásných místech pod Pěnkavčím vrchem v Lužických horách. Termín je od čtvrtku 28. září odpoledne, tedy po oslavách svatého Václava, do neděle 1. října. Bude to poslední letošní akce pod stanem. Místo je blízko, tak kdyby se někomu nehodilo jet na celou dobu, není problém přijet i na dobu kratší. Jan Novák.

R.D. Martin Sklenář, farář
tel.: 728 384 833
e-mail: fara@farnostkralupy.czTexty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení války na Ukrajině.

Registrace k zasílání ohlášek na e-mail v sekci newsletter.