21. týden v mezidobí

R.D. Martin Sklenář je tento týden na dovolené. V případě naléhavé potřeby služby kněze kontaktujte R.D. Petra Kováče, administrátora farnosti Neratovice – 736 185 154.


Pondělí 28. srpna / Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

Úterý 29. srpna / Památka Umučení sv. Jana Křtitele

Středa 30. srpna

Čtvrtek 31. srpna

Pátek 1. září

 • 16.00 hodin – Adorace s možností přistoupit ke svátosti smíření ve farním kostele.
 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Sobota 2. září

Neděle 3. září / 22. neděle v mezidobí

 • 8.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech
 • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 10.30 hodin – Farní káva na faře

Přehled bohoslužeb a aktivit v naší farnosti najdete také ve farním kalendáři.


Farní týdeník ke stažení ve formátu PDF – ZDE


FARNÍ TÝDENÍK Č. 9

21. neděle v mezidobí, 27. srpna 2023


CO NÁS ČEKÁ V TOMTO TÝDNU?

 • V tomto týdnu jsem na dovolené. V případě naléhavé potřeby služby kněze se obracejte na R.D. Petra Kováče, administrátora ve farnosti Neratovice – 736 185 154. Já budu na chalupě, kde si budu dělat různé přípravy na příští rok, takže bude případně k dispozici na telefonu.
 • V pátek je první pátek v měsíci. Od 16 h bude v kostele adorace. P. Ludvík Pfeifer bude k dispozici ke slavení svátosti smíření. Od 17.30 pak bude také hlavním celebrantem mše svaté.
 • Příští neděli je první neděle v měsíci. Po mši svaté v Kralupech bude farní kafé. Všechny farníky zvu k účasti, je to příležitost k setkání a seznámení. Z toho důvodu také není mše svatá ve Veltrusech.
 • Příští neděli v 18 h na faře setkání s rodiči ohledně výuky náboženství a dalších aktivit. Během minulého týdne se na mě někteří obrátili, zda by šlo setkání posunout již na neděli, protože v úterý je to již pozdě, takže z tohoto důvodu dochází k tomuto posunutí. Prosím, informujte o tom všechny, kterých by se to mohlo týkat!

DALŠÍ INFORMACE


První školní den

V pondělí 4. září vstoupíme do nového školního roku. V naší farnosti budeme moci tento den prožít také společně. V první řadě chci pozvat všechny děti a studenty, aby přišli do školy Movere na mši svatou na zahájení nového školního roku. Mše svatá bude v 10.15 a hlavním celebrantem bude R.D. Jan Balík, generální vikář. Při mši svaté si budeme vyprošovat pro naše celoroční studium dary Ducha Svatého a také požehnáme školní tašky a další školní potřeby (proto je přineste s sebou).
Po mši svaté se ještě chvíli zdržím ve škole. Děti budou moci jít na faru, kde bude připraven pro děti oběd (pizza). Abychom si tento den zpříjemnili, vyrazíme po dvanácté hodině na výlet na Budeč. Zde, v místě, kde se podle legendy vzdělával sv. Václav, svěříme celý rok a naše úsilí v krátké modlitbě také tomuto našemu světci. Zahrajeme si nějaké společné hry a v odpoledních hodinách vyrazíme zase zpět do Kralup nad Vltavou. Svačinu s sebou. Pokud se chtějí připojit někteří dospělí, je to pochopitelně možné a budu za to rád. V případě zájmu rád dodám další informace. Pokud máte zájem se výletu účastnit, dejte mi vědět. Ale zároveň není nutné se dopředu hlásit (není to na tom závislé).


Ranní modlitby

Se začátkem školního roku začíná také rok pastorační. Proto se postupně budou rozjíždět různé pastorační aktivity. Jednou z aktivit, která začne od pondělí 4. září, bude možnost společných ranních modliteb ve farním kostele. Začátek modlitby bude v 7.30. Je to příležitost zvláště pro děti, které jdou do školy, aby začaly své studium, a celý den společnou modlitbou. Ranní modlitba bude cca 5 minut, byl bych rád, kdyby si ji postupem času braly děti samy na starosti – to se časem domluvíme.
Po této ranní modlitbě, na kterou pochopitelně mohou přijít i dospělí, se ještě společně pomodlíme denní modlitbu církve – ranní chvály.
Pokud je zvolený čas nevhodný – děti by to nestíhaly do školy, nebo je to naopak příliš brzo, tak mi dejte, prosím, vědět. S časem je pochopitelně možné ještě pohybovat, tak, aby to vyhovovalo zájemcům.


Změna pořadu bohoslužeb

Od začátku školního roku dojde k nepatrné úpravě pořadu bohoslužeb. Rád bych vyhověl žádosti školy Movere a měl zde pravidelné mše svaté. Proto budou ve farnosti přidány mše svaté ve čtvrtek dopoledne. Všechny čtvrtky, kromě třetího v měsíci, bude mše svatá v 8.15 ve školní kapli (mohou dorazit i lidé z venku, ale je třeba mít na paměti, že kaple je ve druhém patře a není tam bezbariérový přístup, ani výtah). Třetí čtvrtek v měsíci pak bude mše svatá v kapli na charitě, a to od 9 h. Večerní mše svaté prozatím budou ve Velvarech (druhý a čtvrtý čtvrtek v 18 h), a v Chržíně (první čtvrtek v měsíci v 18 h).
Významnější úpravy pořadu bohoslužeb budou později, až to projednáme na pastorační radě farnosti a ve farnosti.


Co nás čeká výhledově?

Vše můžete nalézt také ve sdíleném kalendáři – sami tam můžete dopisovat.

 • V pondělí 4. září požehnání školních tašek (při mši svaté v 10.15 ve škole Movere) a po obědě výlet dětí.
 • Plánuji první úterky v měsíci navštěvovat nemocné se svatým přijímáním. Jednak budu jezdit do Alzheimer centra, a pak také k farníkům, kteří již nemohou chodit do kostela.
  Při té příležitosti připomínám, že jsem k dispozici k návštěvě nemocných (nejen dlouhodobě) a že rád přinesu nemocnému eucharistii. Případně je možné, aby svátost eucharistie donášeli nemocným také mimořádní služebníci eucharistie, kterým ve farnosti v brzké době bude obnoveno jejich dřívější ustanovení. Nebojte se tedy na mě obracet.
 • V úterý 5. září bylo po mši svaté plánované setkání s rodiči ohledně náboženství pro děti. Protože se přesunulo na neděli, je možné tento termín využít a udělat setkání ohledně náboženství pro dospělé, ohledně biblické hodiny, která bývala ve Velvarech… Domluvíme se zde, jak bude náboženství pro dospělé probíhat v letošním roce a které možnosti budou ve farnosti nabídnuty. Nabídka se bude snažit co nejvíce reflektovat poptávku. Proto prosím, aby zájemci na toto setkání přišli, nebo alespoň napsali, jaké výuky by se chtěli účastnit – viz minulé číslo farního týdeníku (biblická hodina, IVN a jeho cykly, náboženství pro dospělé…). Prosím, pokud je to jen trochu možné, hledejte způsoby, jak se systematicky vzdělávat ve víře.
 • Od 10. září se ve farnosti rozjedou základní pravidelné pastorační aktivity. Především tedy výuky náboženství dětí a dospělých. Vše bude zmiňováno ve farním týdeníku.
 • Ve čtvrtek 28. září slavíme slavnost sv. Václava. Ve Staré Boleslavi se koná tradiční národní svatováclavská pouť. Ta začíná již ve středu 27. září v 18.50 příjezdem relikvie sv. Václava a modlitbou nešpor a slavnostním koncertem.
 • Ve středu 27. září budu vyrážet z Kralup nad Vltavou pěšky na pěší pouť do Staré Boleslavi. Bude to necelých 40 km. Pokud by se chtěl někdo připojit, je možné se mi přihlásit. Konkrétní cestu budu vybírat později, ale půjde se většinou po menších silnicích.
 • Ve čtvrtek 28. září je od 10 h na náměstí ve Staré Boleslavi mše svatá v rámci národní svatováclavské pouti.
 • Ve čtvrtek 28. září oslavíme ve farnosti poutní slavnost našeho farního kostela. Mše svatá tedy bude výjimečně ve čtvrtek v 17.30 v Kralupech nad Vltavou. Připomínám, že slavnost sv. Václava je v naší zemi doporučeným svátkem. Každý katolický věřící by tento den, pokud je to možné, měl slavit mši svatou. Jelikož je to státní svátek, tak by neměla být žádná překážka k jejímu slavení.
 • Pro velký úspěch jarního vandru bych rád na podzim zopakoval vandr opět v krásných místech pod Pěnkavčím vrchem v Lužických horách. Termín je od čtvrtku 28. září odpoledne, tedy po oslavách svatého Václava, do neděle 1. října. Bude to poslední letošní akce pod stanem. Místo je blízko, tak kdyby se někomu nehodilo jet na celou dobu, není problém přijet i na dobu kratší. Jan Novák.

SBÍRKA – INFORMACE

Sbírka z neděle 20. srpna: 6200 Kč.
Sbírka byla vykonána na potřeby farnosti.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.


R.D. Martin Sklenář, farář
tel.: 728 384 833
e-mail: fara@farnostkralupy.czTexty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení války na Ukrajině.

Registrace k zasílání ohlášek na e-mail v sekci newsletter.