4. velikonoční týden


Pondělí 1. května

 • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Úterý 2. května / Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

 • Zrušené akce: Mše svatá ve farním kostele

Středa 3. května / Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

 • 6.45 hodin – Ranní chvály ve farním kostele v Kralupech
 • 7.00 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Čtvrtek 4. května

 • 18.00 hodin – Mše svatá v Chržíně. Pravidelná bohoslužba, která se koná každý 1. čtvrtek v měsíci, kromě letních školních prázdnin.
 • 20.00 hodin – Společenství modlitby a sdílení ve Veltrusech (19.30 modlitba v kostele)

Pátek 5. května

 • 16.30 hodin – Adorace s možností přistoupit ke svátosti smíření
 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Sobota 6. května / Památka sv. Jana Sarkandera, kněze a učitele církve

 • 16.00 hodin – Bohoslužba slova v Minicích. Pravidelná bohoslužba s nedělní platností, která se koná každou 1. sobotu v měsíci, kromě letních školních prázdnin.

Neděle 7. května / 5. neděle velikonoční

 • 8.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech
 • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 10.30 hodin – Farní káva na faře

Pondělí 8. května

 • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 19.00 hodin – Společenství mladší mládeže na faře v Kralupech

Přehled bohoslužeb a aktivit v naší farnosti najdete také ve farním kalendáři.


Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení války na Ukrajině.

Registrace k zasílání ohlášek na e-mail v sekci newsletter.