5. velikonoční týden


Pondělí 8. května

 • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 19.00 hodin – Společenství mladší mládeže na faře v Kralupech

Úterý 9. května

 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • Zrušené akce: Setkání ministrantů na faře

Středa 10. května

 • 6.45 hodin – Ranní chvály ve farním kostele v Kralupech
 • 7.00 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Čtvrtek 11. května

 • 20.00 hodin – Společenství modlitby a sdílení ve Veltrusech (19.30 modlitba v kostele)
 • Zrušené akce: Adorace, Mše svatá a výuka náboženství ve Velvarech

Pátek 12. května

 • 17.00 hodin – Adorace s možností přistoupit ke svátosti smíření
 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
  Po mši svaté jsou loretánské litanie.

Sobota 13. května

 • 10.00 hodin – Mše svatá v rámci setkání ministrantů ve farním kostele v Kralupech
  Mši bude sloužit P. Martin Chleborád.
 • 16.00 hodin – Mše svatá v Holubicích. Pravidelná bohoslužba s nedělní platností, která se koná každou 2. sobotu v měsíci, kromě letních školních prázdnin.
 • 16.00 hodin – Společná modlitba s modlitbou růžence ve Chvatěrubech.

Neděle 14. května / 6. neděle velikonoční / Svátek sv. Matěje, apoštola

 • 8.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech
 • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 11.00 hodin – Mše svatá ve Veltrusech
 • 19.00 hodin – Společenství mladší mládeže na faře v Kralupech

Přehled bohoslužeb a aktivit v naší farnosti najdete také ve farním kalendáři.


Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení války na Ukrajině.

Registrace k zasílání ohlášek na e-mail v sekci newsletter.