3. velikonoční týden


Pondělí 24. dubna

Úterý 25. dubna / Svátek sv. Marka, evangelisty

 • 13.30 hodin – Mše svatá ve škole Movere (Přemyslova 352)
 • 16.30 hodin – Setkání ministrantů na faře (Chmelova 212)
 • Zrušené akce: Mše svatá ve farním kostele

Středa 26. dubna

 • 6.45 hodin – Ranní chvály ve farním kostele v Kralupech
 • 7.00 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 19.00 hodin – Biblická hodina ve Velvarech v Kostce (býv. synagoga)

Čtvrtek 27. dubna

 • 14.30 hodin – Setkání seniorů na faře v Kralupech
 • 17.30 hodin – Adorace ve Velvarech
 • 18.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech
 • 20.00 hodin – Společenství modlitby a sdílení ve Veltrusech (19.30 modlitba v kostele)

Pátek 28. dubna

 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
  Po mši svaté se koná adorace s možností přistoupit ke svátosti smíření.

Sobota 29. dubna / Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

Neděle 30. dubna / 4. neděle velikonoční

 • 8.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech
 • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 11.00 hodin – Mše svatá ve Veltrusech
 • 19.00 hodin – Společenství mladší mládeže na faře v Kralupech

Přehled bohoslužeb a aktivit v naší farnosti najdete také ve farním kalendáři.


Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení války na Ukrajině.

Registrace k zasílání ohlášek na e-mail v sekci newsletter.