2. velikonoční týden


Pondělí 17. dubna

Úterý 18. dubna

 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 18.20 hodin – Ekonomická rada na faře

Středa 19. dubna

 • 6.45 hodin – Ranní chvály ve farním kostele v Kralupech
 • 7.00 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Čtvrtek 20. dubna

 • 9.00 hodin – Mše svatá v kralupské Charitě v Sokolské ulici
 • 20.00 hodin – Společenství modlitby a sdílení ve Veltrusech (19.30 modlitba v kostele)

Pátek 21. dubna

 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
  Po mši svaté se koná adorace s možností přistoupit ke svátosti smíření.

Sobota 22. dubna

 • 16.00 hodin – Mše svatá v Nelahozevsi. Pravidelná bohoslužba s nedělní platností, která se koná každou 4. sobotu v měsíci, kromě letních školních prázdnin.

Neděle 23. dubna / 3. neděle velikonoční / Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

 • 8.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech
 • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 11.00 hodin – Mše svatá ve Veltrusech
 • 19.00 hodin – Společenství mladší mládeže na faře v Kralupech

Přehled bohoslužeb a aktivit v naší farnosti najdete také ve farním kalendáři.


Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení války na Ukrajině.

Registrace k zasílání ohlášek na e-mail v sekci newsletter.