2. týden po Narození Páně

Pondělí 3. ledna

Úterý 4. ledna

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
 • Společenství mládeže od 19.15 hodin.

Středa 5. ledna

 • Ranní chvály ve farním kostele v Kralupech od 6.45 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 7.00 hodin.
 • Tříkrálový koncert ZUŠ Kralupy ve farním kostele v Kralupech od 18.00 hodin.

Čtvrtek 6. ledna / Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
 • Společenství modlitby a sdílení ve Veltrusech od 20.00 hodin.
  (mše v Chržíně není z důvodu Slavnosti ZJEVENÍ PÁNĚ v Kralupech)

Pátek 7. ledna

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
  Po mši sv. se koná adorace.

Sobota 8. ledna

 • Mše svatá v Holubicích od 16.00 hodin. Pravidelná bohoslužba s nedělní platností, která se koná každou 2. sobotu v měsíci, kromě letních školních prázdnin.
 • Úvodu do liturgie zakončený podáváním eucharistie ve Chvatěrubech od 16.00 hodin. Koná se každou 2. sobotu v měsíci, kromě letních školních prázdnin.

Neděle 9. ledna / Svátek Křtu Páně

 • Mše svatá ve Velvarech od 8.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 9.30 hodin.
 • Mše svatá ve Veltrusech od 11.00 hodin.

Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení pandemie COVID-19. Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí, kterou najdete v příspěvku “VÝZVA K MODLITBĚ RŮŽENCE“.


Všechny akce probíhají dle platných usnesení vlády ČR.
Dodržujte, prosíme, rozestupy alespoň 1,5 m, s výjimkou členů jedné domácnosti.
Uvnitř kostela mějte, prosíme, nasazený respirátor, chirurgickou roušku či nanoroušku.
Více o aktuálních opatřeních najdete ZDE.