Milí přátelé a kamarádi,

rád bych Vás pozval na  „Seminář života v Duchu“, který se bude  konat v době od 13. ledna do 24. března.

Cílem semináře je zásadní prohloubení vztahu k Bohu se všemi důsledky, jakými jsou přijetí a rozlišení osobních duchovních darů, životní nasměrování, nový pohled na své poslání v církvi i ve světě. 

Náš seminář rozvinul otec Ernst Sievers především na základě misijních zkušeností z Ghany a z Ugandy, ale i z jiných částí světa. Ale nebojte se, i v Evropě jsou se seminářem dobré zkušenosti, snad právě díky vzájemnému obohacení různých částí Kristovy církve.

Prakticky se seminář uskuteční v průběhu celkem 9 týdnů. Každý týden představuje jeden tematický celek. Z hlediska časových nároků je třeba vyhradit si každý den 15 až 20 minut na denní tichou chvíli k osobní modlitbě a k rozjímání nad daným biblickým textem.

Dále se v průběhu semináře budeme setkávat jednou týdně ke společné modlitbě, ke shrnutí zkušeností s rozjímáním z uplynulého týdne a k uvedení do tématu na další týden. Součástí semináře je bohoslužba smíření s možností přistoupení ke svátosti smíření. V průběhu druhé poloviny semináře se také uskuteční modlitba za vylití darů Ducha svatého. Celý seminář se pak uzavře modlitbou rozeslání. 

Zahájení se bude konat ve čtvrtek 13. ledna od 20:00 hod. u nás ve Veltrusech. I všechna následující setkání se uskuteční vždy ve čtvrtek od 20:00.

Všechno Vám vysvětlíme, ať už na zahájení, nebo osobně. V případě dotazů a pochybností mě neváhejte kontaktovat.

Veškeré materiály i s podrobnostmi semináře najdete zde: Seminář života v Duchu – Sievers – Pastorace.cz

Prosím o promyšlení a poté případné závazné potvrzení Vaší účasti. Také oslovte známé, o kterých lze předpokládat, že by jim seminář mohl být k užitku a spojte je se mnou.

Těším se.

Jan Novák
novak@ujf.cas.cz