V neděli 26. září přistoupilo v kralupském farním kostele 11 žadatelů ke svátosti biřmování.
Mši svatou sloužil biskup pražský Mons. Mgr. Václav Malý.

« z 2 »

Foto: Petr Belica