26. týden v mezidobí

Pondělí 27. září / Památka sv. Vincence z Paula, kněze

Úterý 28. září / Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa

 • Svatováclavská POUTNÍ MŠE SVATÁ ve farním kostele v Kralupech od 9.30 hodin.

Středa 29. září / Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

 • Ranní chvály ve farním kostele v Kralupech od 6.45 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 7.00 hodin.

Čtvrtek 30. září / Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

 • Společenství modlitby a sdílení ve Veltrusech od 20.00 hodin.

Pátek 1. října / Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
  Po mši sv. se koná adorace.

Sobota 2. října / Památka svatých andělů strážných

 • Mše svatá v Minicích od 16.00 hodin. Pravidelná bohoslužba s nedělní platností, která se koná každou 1. sobotu v měsíci, kromě letních školních prázdnin.

Neděle 3. října / 27. neděle v mezidobí

 • Mše svatá ve Velvarech od 8.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 9.30 hodin.
 • Farní káva na faře od 10.30 hodin.

Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení pandemie COVID-19. Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí, kterou najdete v příspěvku “VÝZVA K MODLITBĚ RŮŽENCE“.


Všechny akce probíhají dle platných usnesení vlády ČR.
Dodržujte, prosíme, rozestupy alespoň 1,5 m, s výjimkou členů jedné domácnosti.
Po dobu bohoslužby je doporučeno mít nasazený respirátor, chirurgickou roušku či nanoroušku.