27. týden v mezidobí

Pondělí 4. října / Památka sv. Františka z Assisi

Úterý 5. října

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
 • Pastorační a ekonomická rada na faře od 19.00 hodin.
 • Společenství mládeže od 19.15 hodin.

Středa 6. října

 • Ranní chvály ve farním kostele v Kralupech od 6.45 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 7.00 hodin.

Čtvrtek 7. října / Památka Panny Marie Růžencové

 • Mše svatá v Chržíně od 18.00 hodin. Pravidelná bohoslužba, která se koná každý 1. čtvrtek v měsíci (kromě letních školních prázdnin).
 • Společenství modlitby a sdílení ve Veltrusech od 20.00 hodin.

Pátek 8. října

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
  Po mši sv. se koná adorace.

Sobota 9. října

 • Mše svatá v Holubicích od 16.00 hodin. Pravidelná bohoslužba s nedělní platností, která se koná každou 2. sobotu v měsíci, kromě letních školních prázdnin.
 • Úvodu do liturgie zakončený podáváním eucharistie ve Chvatěrubech od 16.00 hodin. Koná se každou 2. sobotu v měsíci, kromě letních školních prázdnin.

Neděle 10. října / 28. neděle v mezidobí

 • Mše svatá ve Velvarech od 8.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 9.30 hodin.
 • Mše svatá ve Veltrusech od 11.00 hodin.

Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení pandemie COVID-19. Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí, kterou najdete v příspěvku “VÝZVA K MODLITBĚ RŮŽENCE“.


Všechny akce probíhají dle platných usnesení vlády ČR.
Dodržujte, prosíme, rozestupy alespoň 1,5 m, s výjimkou členů jedné domácnosti.
Po dobu bohoslužby je doporučeno mít nasazený respirátor, chirurgickou roušku či nanoroušku.