V neděli 12. listopadu 2023 proběhly v naší farnosti oslavy u příležitosti výročí 200 let od narození P. Dr. Eduarda Tersche, hlavního donátora stavby farního kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava a čestného občana města Kralupy nad Vltavou. Oslavy začaly mší svatou v 10.00 hod., kterou celebroval J. Em. Dominik kardinál Duka. Po mši svaté následovalo setkání s občerstvením v prostorách společenského sálu domu s pečovatelskou službou u sídl. U Cukrovaru. Odpoledne proběhla přednáška o P. Dr. Eduardu Terschovi a o svěcení kostela. V 18.00 hod. zazněl koncert v podání Dvořákova komorního sboru – zaznělo Requiem od Jana Zacha a Loretánské litanie od Františka Ignáce Antonína Tůmy. Na závěr oslav proběhla od 20. hodiny noční prohlídka kostela zaměřená na obřad svěcení kostela.

« z 3 »

Foto: Anička Guthrie, Petr Belica