32. týden v mezidobí


Pondělí 13. listopadu / Památka sv. Anežky české, panny

Úterý 14. listopadu

 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Středa 15. listopadu

 • 7.00 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Čtvrtek 16. listopadu

Pátek 17. listopadu / Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Sobota 18. listopadu

 • 16.00 hodin – pobožnost s podáváním eucharistie na Vepřku

Neděle 19. listopadu / 33. neděle v mezidobí

 • 8.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech
 • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 11.00 hodin – Mše ve Veltrusech

Přehled bohoslužeb a aktivit v naší farnosti najdete také ve farním kalendáři.


Farní týdeník ke stažení ve formátu PDF – ZDE


FARNÍ TÝDENÍK Č. 20

32. neděle v mezidobí, 12. listopadu 2023


CO NÁS ČEKÁ V TOMTO TÝDNU?

 • Dnes slavíme 200 let od narození P. Eduarda Tersche. Dnes ještě program ve 14 h – povídání o P. Eduardovi Terschovi a o prostoru kostela. V 18 h koncert (Dvořákův komorní sbor), při kterém zazní Requiem a ve 20 h večerní prohlídka kostela zaměřená na svěcení kostela.
 • V pondělí pravidelná výuka náboženství dětí předškolního věku a první třídy.
 • V úterý v 16.30 ministrantská schůzka. Sraz v kostele.
 • V úterý po mši svaté od 18.30 náboženství pro dospělé. Probíráme Pentateuch a knihy historické.
 • Ve středu pravidelná výuka náboženství dětí.
 • Ve středu se nekoná biblická hodina. Já odjíždím do Kostelního Vydří vést duchovní obnovu pro manželské páry. Vrátím se až v sobotu pozdě v noci.
 • Ve čtvrtek nebude mše svatá na charitě.
 • V pátek je státní svátek, takže i z toho důvodu nebude náboženství, ani PDO.
 • V pátek bude mít mši svatou P. Ludvík Pfeifer a P. Žák ze Staré Boleslavi.
 • V sobotu vyrazíme se společenstvím mládeže za otcem Dominikem Fričem do Prahy. Pojedeme vlakem ve 14.42, sraz 14.30 na nádraží. S sebou peníze na vlak, svačinu a dobrou náladu!
 • V sobotu bude ve Vepřku pouze pobožnost s podáváním svatého přijímání (Petr Belica).
 • Příští neděli se bude konat při mši svaté běžná sbírka na farnost. Vedle toho ale bude v kostele také košíček pro ty, kteří budou chtít přispět na podporu katolických médií. Rovněž zde budou k dispozici složenky s číslem účtu pro ty, kteří by chtěli přispět převodem.

DALŠÍ INFORMACE


Společné prožívání adventní doby

Drazí bratři a sestry, pomalu se nám blíží adventní doba, čas radostného očekávání. Nevím, jaké byly zvyky pro prožívání této doby v naší farnosti, proto prosím, abyste mě případně o zvycích informovali.
Plánuji, že ve farnosti budou rorátní mše svaté, a to ve středu od 6.30. Mše svatá bude při svíčkách, budeme zpívat roráty. Zvu všechny, zvláště rodiny s dětmi, k účasti. Po mši svaté (cca hodina) bude možné jít na faru a nasnídat se. Pokud by byl zájem o roráty ještě jiný den, tak mi dejte, prosím, vědět.
Rád bych také, abychom měli něco společného pro prožívání této doby, nějakou společnou „aktivitu“. Pokud vás někoho něco napadne, nebo doma máte nějaký zvyk, který bychom mohli aplikovat na celou farnost, dejte mi, prosím, během tohoto týdne vědět. Děkuji.


Putující obrázek „Hledání noclehu“

Jednou z tradic pro adventní dobu je putování obrázku znázorňujícího Svatou rodinu, jak hledá nocleh. Tento obrázek putuje po devět dní (od 16. do 24. prosince) po devíti domácnostech farnosti. Do dané domácnosti přivezu obrázek večer (na času se společně domluvíme) a společně se u něj pomodlíme – je k tomu pobožnost. Poté obrázek v rodině zůstává do dalšího večera, kdy bych si pro něj zase přišel a přenesl ho do další domácnosti. Hostitelská rodina se pak u tohoto obrázku může daný den scházet ke společné modlitbě, případně se u něj během dne vícekrát zastavit.
Zájemce, kteří by rádi obrázek a jeho prostřednictvím i Svatou rodinu pohostili, prosím, aby se zapsali do sdílené tabulky – kalendář (kdo nemá přístup, může mě požádat o sdílení, případně mi osobně říci a já ho do tabulky zapíši). S konkrétními zájemci pak bude domluveno, kdy bych jim obrázek přivezl (aby to domácnostem vyhovovalo a zároveň na sebe domácnosti místně trochu navazovaly).


Farní listy

Farníci, nebojte se sdílet!
Prosíme všechny farníky, kteří by měli zájem sdílet ve Farních listech nějaký svůj duchovní či jiný zážitek z uplynulých měsíců, případně nějakou fotografii ze života farnosti, nechť je zašlou na emailovou adresu magdalena.cechlovska@economia.cz, případně předají osobně v papírové formě Ivě a Michalovi Žyrkovým, nejpozději však do neděle 20. 11. 2023. Děkujeme! Iva Žyrková


CO NÁS ČEKÁ VÝHLEDOVĚ?


 • V sobotu 25. listopadu bude v Praze arcidiecézní setkání mládeže. Zvu srdečně všechny mladé k účasti. Bude možné vyrazit do Prahy společně – setkání se budu účastnit i já. Společný odjezd bude patrně v 7.42 z vlakového nádraží.
 • V sobotu 25. listopadu nebude mše svatá v Nelahozevsi. Bude tam až ve čtvrtek 30. listopadu večer (18 h), kdy zde oslavíme pouť sv. Ondřeje.
 • V neděli 26. listopadu bude „Den míru“. Od 14 do 15.30 bude v kostele a před kostelem program, který bude určen jak pro ukrajinské uprchlíky, tak pro širší veřejnost. Všichni jste srdečně zváni. Bližší informace budou dodány později. Akci připravuje Petra Wandrolová.
 • V sobotu 2. prosince vstoupíme nejen do adventní doby, ale také do nového liturgického roku. Proto bude možné se sejít ve 21 h k adoraci a následně se společně pomodlit DMC – modlitbu se čtením s prodlouženou vigilií.
 • V neděli 3. prosince budou při mši svaté žehnány adventní věnce. Můžete je donést ze svých domácností. Je třeba ale přijít včas a věnec položit před oltář přede mší svatou, protože obřad žehnání je v samotném úvodu bohoslužby. Po mši svaté si pak bude možné vzít věnce zpět.
 • V neděli 3. prosince bude při mši svaté v Kralupech rytmický doprovod.

SBÍRKA – INFORMACE

Sbírka z neděle 5. listopadu: 5633 Kč.
Sbírka byla vykonána na charitativní činnost.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Finanční dar je možné poslat také na bankovní účet farnosti. Přehled variabilních symbolů pro příspěvky najdete na webu farnosti v sekci kontakty.


R.D. Martin Sklenář, farář
tel.: 728 384 833
e-mail: fara@farnostkralupy.czTexty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení válek a mír v celém světě.

Registrace k zasílání ohlášek na e-mail v sekci newsletter.