V úterý 1. listopadu 2022 od 18:00 hodin byla sloužena v kostele Všech svatých v Malovarech (místní část Velvar) mše svatá u příležitosti Slavnosti VŠECH SVATÝCH. Mše již tradičně probíhala jen při svíčkách, neboť v kostele není elektřina ani inventář.
Mši svatou sloužil P. František Masařík za asistence našeho jáhna Dominika Friče.

« z 2 »

Foto: Anička Guthrie, Petr Belica