První roráty letošního adventu proběhly v naší farnosti ve středu 2. prosince.
Mši svatou sloužil P. František Masařík.

foto: Anička Guthrie