1. týden adventní

Pondělí 30. listopadu
Svátek sv. Ondřeje, apoštola

Úterý 1. prosince

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
 • Společenství mládeže on-line od 19.15 hodin.

Středa 2. prosince

 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech – Roráty od 7.00 hodin.
 • Setkání ministrantů on-line od 18.30 hodin.

Čtvrtek 3. prosince
Památka sv. Františka Xaverského, kněze

 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech – Roráty od 7.00 hodin.
 • Adorace Nejsvětější svátosti s podáváním eucharistie ve farním kostele v Kralupech od 11.30 do 12.00 hodin.

Pátek 4. prosince

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
  Po mši sv. se koná modlitba adorace.

Sobota 5. prosince

 • Mše svatá v Minicích od 16.00 hodin. Pravidelná bohoslužba s nedělní platností, která se koná každou 1. sobotu v měsíci, kromě letních školních prázdnin.

Neděle 6. prosince / 2. neděle adventní

 • Mše svatá ve Velvarech od 8.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 9.30 hodin.
 • Mše svatá ve Veltrusech od 11.00 hodin.
 • Adorace Nejsvětější svátosti s podáváním eucharistie a možností přistoupit ke svátosti smíření ve farním kostele v Kralupech od 17.00 do 18.00 hodin.
 • Zrušené akce: farní káva v Kralupech na faře

Stále platí, že je nejcennější osobní modlitba, ideálně doma s rodinou.
Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem na našem webu v sekci bohoslužby.


Modlete se také růženec za ukončení pandemie COVID-19. Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí, kterou najdete v příspěvku “VÝZVA K MODLITBĚ RŮŽENCE“.

Všechny akce probíhají dle platných usnesení vlády ČR, a proto může docházet ke změnám.
Od pondělí 23. 11. 2020 je limit účastníků pro bohoslužby 20 lidí.