V úterý 17. října v 19.30 bude zasedat v učebně fary PRF.
Zasedání je veřejné. Vyjadřovat se na zasedání mohou pouze členové PRF. Ti mohou v případě, že uznají za vhodné, dát slovo i někomu jinému.
Program zasedání můžete nalézt níže.