28. týden v mezidobí


Pondělí 16. října / Památka sv. Markéty Marie Alacoque, panny

Úterý 17. října / Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Středa 18. října / Svátek sv. Lukáše, evangelisty

 • 7.00 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Čtvrtek 19. října

 • 9.00 hodin – Mše svatá v kralupské Charitě v Sokolské ulici

Pátek 20. října

 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
  Po mši svaté se koná adorace s možností přistoupit ke svátosti smíření.

Sobota 21. října

 • 14.00 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Neděle 22. října / 29. neděle v mezidobí

 • 8.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech
 • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 11.00 hodin – Mše svatá ve Veltrusech

Přehled bohoslužeb a aktivit v naší farnosti najdete také ve farním kalendáři.


Farní týdeník ke stažení ve formátu PDF – ZDE


FARNÍ TÝDENÍK Č. 16

28. neděle v mezidobí, 15. října 2023


CO NÁS ČEKÁ V TOMTO TÝDNU?

 • V pondělí pravidelná výuka náboženství dětí předškolního věku a první třídy.
 • V úterý po mši svaté náboženství pro dospělé – Pentateuch a knihy historické.
 • V úterý od 19.30 zasedání PRF. Program zasedání je na vývěsce kostela.
 • Ve středu pravidelná výuka náboženství dětí.
 • Ve středu od 19 h ve Velvarech biblická hodina. Začneme se věnovat knize proroka Izaiáše.
 • V pátek od 13.45 náboženství pro děti IV. a V. třídy, které nemohou chodit ve středu.
 • V pátek od 14.45 příprava na život z eucharistie.
 • V pátek od 15.30 PDO. Tentokrát s dětmi secvičíme krátkou divadelní scénku o růženci, kterou pak, pokud se podaří secvičit, zahrajeme při mši svaté, nebo v jejím závěru.
 • V pátek se po mši svaté přesuneme do školy Movere, kde s dětmi prožijeme společný víkend – v rámci přípravy na život z eucharistie. Účastnit se ale mohou i další děti. Přihlašujte se, prosím, do této středy. S sebou věci na přespání.
  V sobotu vyrazíme do Prahy, do katedrály, kde je připraveno setkání prvokomunikantů (těch, kteří v letošním roce poprvé přistoupili k eucharistickému stolu). Zváni jsou i ostatní děti a jejich rodiny. Pokud se bude chtít ještě někdo připojit, tak z nádraží budeme odjíždět vlakem v 7.42.
  Po návratu z Prahy budeme pokračovat v programu. V sobotu večer ve 20 h zvu zvláště rodiče dětí, které se připravují na život z eucharistie ke společné modlitbě ve škole Movere – bude to ukázka, jak je možné se společně v sobotu večer připravovat na nedělní liturgii.
 • V sobotu bude ve 14 h ve farním kostele v Kralupech nad Vltavou mše svatá. Hlavním celebrantem bude R.D. Vojtěch Eliáš. Při mši svaté oslavíme narozeniny naší farnice paní Jurenkové.
 • V sobotu od 18.30 modlitba nešpor a následuje setkání mládeže na faře.
 • V neděli bude mše svatá v 9.30 s rytmickým doprovodem. Při mši svaté budou také představeny děti, které se začaly připravovat na to, že v červnu roku 2024 přijmout poprvé svátost smíření a eucharistického Krista.
 • Příští neděle je misijní. Při mších svatých bude vykonána účelová sbírka na misie.

DALŠÍ INFORMACE


Oslava 200. let od narození P. Dr. Eduarda Tersche

Nedávno jsem při jedné návštěvě narazil na informaci, že v listopadu to bude 200 let od narození P. Eduarda Tersche, velkého donátora našeho farního kostela, kazatele při svěcení tohoto kostela, a kněze, který je pochován v jeho presbytáři. Na náhrobku má jako datum narození 11. listopad 1823, v některých pramenech je 12. listopad.
Začal jsem tedy připravovat oslavu tohoto významného jubilea. Dnem oslavy bude neděle 12. listopadu. Program bude následující:

 • Mše svatá v Kralupech bude v 10 h a hlavním celebrantem bude J. Em. Dominik kardinál Duka. Mše svatá ve Veltrusech tedy nebude.
 • Ve 14 h bude přednáška o P. Dr. Eduardu Terschovi (PaedDr. Jan Racek, ředitel místního muzea) a o svěcení kostela (R.D. Martin Sklenář).
 • V 18 h bude koncert. Vystoupí Dvořákův komorní sbor. Na koncertu zazní Requiem od Jana Zacha a Loretánské litanie od Františka Ignáce Antonína Tůmy.
 • A ve 20 h bychom připravili noční prohlídku kostela zvlášť zaměřenou na obřad svěcení kostela. Rád bych, aby tato prohlídka nebyla jen o mluveném slově, ale dala také prostor k zažití noční atmosféry kostela, apod…

Pokud by chtěl někdo s přípravou slavnosti pomoci, obraťte se, prosím, na mě. Děkuji!


Podzimní prázdniny – připomínka

Připomínám, že děti a mládež mohou trávit podzimní prázdniny na faře. Je třeba mi ale o zájmu dát vědět do středy 18. října, abych věděl, zda mám něco připravovat. Je možnost společně vyrazit do Prahy do bazénu, nebo v neděli odpoledne vyrazit do Prahy na hokej (Sparta x Třinec).
Do bazénu i na hokej mohou pochopitelně vyrazit i ti, kteří nebudou chtít trávit čas na faře. I tak je třeba mi ale o zájmu do 18. října říct. Podle zájmu a přihlášených pak dám dohromady program.


Placení aktivit s dětmi

Drazí rodiče, chtěl bych vyjádřit, že pokud nebude výslovně řečeno jinak, tak že aktivity pro děti a mládež (výlety, pobyty, apod…), nebudou nijak hrazeny. Aktivity budu platit ze svých zdrojů. Prosím, abyste to takto nechali, je to moje příležitost, jak podpořit rodiny. Já po návštěvě také nevytahuji peněženku a neplatím za jídlo… Samozřejmě, je možné přivézt buchtu, nebo se domluvit, že uvaříte oběd, ale peníze žádné nechci.
Neberte mi tedy, prosím, moji možnost… Vy máte zase své možnosti, jak mě podpořit, jak mně projevit pozornost –tím, že mě zvete k sobě, nebo třeba tím, že dáváte sloužit mši svatou za druhé (za své předky, potřebné, své rodiny…). Za mši svatou se neplatí!, ale je možné dát mešní stipendium, tedy jakýsi obětní dar, který, podle ustanovení v arcidiecézi, přísluší knězi.


Výlet za otcem Františkem Masaříkem

(Doplněno po vytištění týdeníku.)
Na sobotu 4. 11. 2023 je plánován výlet, který začne mší svatou v kostele sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské na Makové hoře. Následoval by ještě společný oběd v motorestu v Milíně. Akci organizuje velvarský starosta společně s farníky a bude zajištěn v případě dostatečného zájmu autobus. Zájemci z Velvar se, prosíme, hlaste paní Saifrtové a v Kralupech a Veltrusech panu Belicovi.
Potvrzení Vaši účasti je třeba provést nejpozději do neděle 22. 10. 2023.
Svou účast můžete potvrdit také e-mailem na adresu editor@farnostkralupy.cz.


SBÍRKA – INFORMACE

Sbírka z neděle 8. října: 6783 Kč.
Sbírka byla vykonána na potřeby farnosti.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Finanční dar je možné poslat také na bankovní účet farnosti. Přehled variabilních symbolů pro příspěvky najdete na webu farnosti v sekci kontakty.


R.D. Martin Sklenář, farář
tel.: 728 384 833
e-mail: fara@farnostkralupy.czTexty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení války na Ukrajině.

Registrace k zasílání ohlášek na e-mail v sekci newsletter.