Poutní mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla ve Chvatěrubech
bude sloužena v pondělí 29.06.2020 od 17:30 hod.

Mši svatou bude sloužit novokněz P. Robert Benno Štěpánek.

Všichni jste srdečně zváni.