Robert Benno Štěpánek přijal z rukou Jeho Eminence Dominika kardinála Duky kněžské svěcení.
Vysvěcen byl v sobotu 20. června 2020 při mši svaté v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě.

« z 5 »